Iveco Domino HD 12,4M EČV PD-243GR Obec Zemianske Kostoľany
miesto: Cesta 65