Renault Iliade RTX EČV CA-219DI Autobusová doprava Martaus
miesto: Cesta 65