zastávka AS
Považská Bystrica-Strojárenská štvrť, ulica Mládežnícka