zastávka Martina Benku IV
Považská Bystrica-Rozkvet, ulica Martina Benku