Karosa LC 735.00 EČV BR-246AC DIAGO
Brezno, ulica námestie