Karosa C 734.40 EČV BR-446AJ DIAGO
Brezno, ulica námestie