Karosa B 952E.1716 EČV/ŠPZ BB-649BU SAD Zvolen
Brezno, ulica námestie