Prvý deň prevádzky linky Bratislava-Rimavská Sobota.