Fotky

město: Banská Bystrica, čtvrť: Fončorda

predchádzajúce 1 2 3 nasledujúce predchádzajúce 1 2 3 nasledujúce celkom 126

ZV-860CM
Banská Bystrica
Mládežnícka, otočka
12. 1. 2014

#1518
Banská Bystrica
Tulská
14. 5. 2016

#1007
Banská Bystrica
Nad Tulskou
5. 6. 2018

ZV-352BI
Banská Bystrica
Internátna, astra
31. 7. 2018

ZV-359BI
Banská Bystrica
Mládežnícka, otočka
11. 11. 2018

ZV-429CD
Banská Bystrica
THK, otočka
25. 11. 2018

ZV-669CE
Banská Bystrica
Internátna, otočka
28. 11. 2018

ZV-308BI
Banská Bystrica
Internátna, otočka
29. 11. 2018

ZV-159CA
Banská Bystrica
Internátna, otočka
1. 12. 2018

ZV-364BI
Banská Bystrica
Internátna, otočka
8. 12. 2018

ZV-309BI
Banská Bystrica
Mládežnícka
27. 12. 2018

ZV-165BH
Banská Bystrica
Internátna, otočka
9. 2. 2019

ZV-169BH
Banská Bystrica
THK, otočka
18. 3. 2019

ZV-169BH
Banská Bystrica
THK, otočka
18. 3. 2019

ZV-669CE
Banská Bystrica
Internátna, otočka
23. 4. 2019

ZV-669CE
Banská Bystrica
Internátna, otočka
23. 4. 2019

BB-516DK
Banská Bystrica
Internátna, otočka
4. 6. 2019

ZV-103DN
Banská Bystrica
Internátna, otočka
4. 6. 2019

#1501
Banská Bystrica
Internátna, otočka
6. 9. 2019

ZV-429CD
Banská Bystrica
THK, otočka
24. 11. 2019

#1007
Banská Bystrica
Tulská
29. 11. 2019

ZV-865CM
Banská Bystrica
THK, otočka
21. 12. 2019

ZV-014CJ
Banská Bystrica
THK, otočka
24. 12. 2019

ZV-318BI
Banská Bystrica
Internátna, otočka
20. 1. 2020

ZV-615CM
Banská Bystrica
THK, otočka
27. 1. 2020

#1518
Banská Bystrica
Úrad PV SR
17. 2. 2020

ZV-084DV
Banská Bystrica
Mládežnícka
21. 2. 2020

BB-245AY
Banská Bystrica
Kyjevské námestie
21. 2. 2020

ZV-041CN
Banská Bystrica
Fončorda
21. 2. 2020

#1007
Banská Bystrica
Fončorda
24. 3. 2020

ZV-173BH
Banská Bystrica
Fončorda
17. 4. 2020

ZV-152DT
Banská Bystrica
Plážové Kúpalisko
28. 4. 2020

#1001
Banská Bystrica
Tulská
15. 5. 2020

#1001
Banská Bystrica
Moskovská
15. 5. 2020

ZV-356CE
Banská Bystrica
Kyjevské námestie
28. 5. 2020

ZV-318BI
Banská Bystrica
Fončorda
3. 6. 2020

#3101
Banská Bystrica
Fončorda
3. 6. 2020

#3009
Banská Bystrica
Fončorda
3. 6. 2020

#3013
Banská Bystrica
Fončorda
3. 6. 2020

ZV-309BI
Banská Bystrica
Fončorda
3. 6. 2020

ZV-268CH
Banská Bystrica
Nové Kalište
15. 6. 2020

ZV-014CJ
Banská Bystrica
THK, otočka
23. 8. 2020

#1512
#1007
Banská Bystrica
Nové Kalište
29. 8. 2020

ZV-169CA
Banská Bystrica
Internátna
29. 8. 2020

#1512
Banská Bystrica
Nad plážou
29. 8. 2020

#1512
Banská Bystrica
Internátna, otočka
29. 8. 2020

#3002
Banská Bystrica
Fončorda
15. 11. 2020

ZV-615CM
Banská Bystrica
Trieda Hradca Králové
20. 11. 2020

ZV-865CM
Banská Bystrica
THK, otočka
21. 11. 2020

ZV-865CM
Banská Bystrica
Trieda Hradca Králové
22. 11. 2020
predchádzajúce 1 2 3 nasledujúce predchádzajúce 1 2 3 nasledujúce celkom 126