Fotky

město: Banská Bystrica, čtvrť: Kremnička

predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 40

Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
7. 10. 2017

#1501
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
1. 8. 2018

#1529
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
1. 8. 2018

#1512
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
1. 8. 2018

#1518
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
1. 8. 2018

#1523
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
1. 8. 2018

BB-349BJ
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
1. 8. 2018

BB-997BS
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
1. 8. 2018

BB-352BJ
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
1. 8. 2018

BB-516DK
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
1. 8. 2018

BB-245AY
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
1. 8. 2018

#1005
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
1. 8. 2018

#1005
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
1. 8. 2018

#1005
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
1. 8. 2018

BB-317CK
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
1. 8. 2018

#1001
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
1. 8. 2018

#1001
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
1. 8. 2018

#1007
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
1. 8. 2018

#3202
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
1. 8. 2018

#1001
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
17. 10. 2019

BB-317CK
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
17. 10. 2019

#3102
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
17. 10. 2019

#1007
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
17. 10. 2019

#3201
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
17. 10. 2019

BB-516DK
BB-349BJ
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
17. 10. 2019

#3202
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
17. 10. 2019

#3203
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
17. 10. 2019

#1529
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
17. 10. 2019

#1529
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
17. 10. 2019

BB-245AY
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
17. 10. 2019

BB-359CK
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
17. 10. 2019

#1518
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
17. 10. 2019

ZV-268CH
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
17. 10. 2019

#1518
Banská Bystrica
Vozovňa
1. 1. 2020

#1007
Banská Bystrica
Vozovňa
29. 8. 2020

ZV-268CH
Banská Bystrica
Kremnička
4/2021

#1528
Banská Bystrica
Kremnička
4/2021

ZV-859DN
Banská Bystrica
Kremnička,TWD
6. 4. 2021

#3201
Banská Bystrica
Vozovňa
7. 4. 2021

ZV-172EH
Banská Bystrica
Vozovňa
10. 4. 2021
predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 40