Fotky

město: Banská Bystrica, čtvrť: Sásová

predchádzajúce 1 2 nasledujúce predchádzajúce 1 2 nasledujúce celkom 74

ZV-726CN
Banská Bystrica
Starohorská, otočka
15. 3. 2013

ZV-352BI
Banská Bystrica
Sásová
13. 8. 2013

ZV-860CM
Banská Bystrica
Starohorská, otočka
12. 1. 2014

ZV-253BA
Banská Bystrica
Ďumbierska
25. 7. 2015

ZV-321BY
Banská Bystrica
Rudohorská
4. 9. 2015

ZV-361BI
Banská Bystrica
Sásová
4. 9. 2015

ZV-735CN
Banská Bystrica
Ďumbierska
4. 9. 2015

ZV-344CN
Banská Bystrica
Ďumbierska
4. 9. 2015

ZV-364BI
Banská Bystrica
Ďumbierska
4. 9. 2015

ZV-345CN
Banská Bystrica
Sásová
4. 9. 2015

ZV-169BH
Banská Bystrica
Rudohorská
4. 9. 2015

ZV-362BI
Banská Bystrica
Rudohorská
4. 9. 2015

ZV-156CA
Banská Bystrica
Pieninská
1. 10. 2016

ZV-735CN
Banská Bystrica
Pieninská
26. 5. 2017

ZV-859DN
Banská Bystrica
Pieninská
19. 4. 2018

ZV-710CD
Banská Bystrica
Rudohorská, dolná
6. 6. 2018

ZV-349CN
Banská Bystrica
Rudohorská
27. 12. 2018

ZV-781CG
Banská Bystrica
Rudohorská, horná
31. 12. 2018

ZV-308BI
Banská Bystrica
Starohorská, otočka
1. 1. 2019

ZV-314BI
Banská Bystrica
Pieninská
1. 1. 2019

ZV-356BI
Banská Bystrica
Starohorská, otočka
12. 1. 2019

ZV-354BI
Banská Bystrica
Starohorská, otočka
14. 1. 2019

ZV-084DV
Banská Bystrica
Starohorská, otočka
21. 2. 2019

ZV-352BI
Banská Bystrica
Starohorská, otočka
21. 2. 2019

ZV-113DV
Banská Bystrica
Pieninská
1. 3. 2019

ZV-314BI
Banská Bystrica
Starohorská, otočka
29. 3. 2019

ZV-358BI
Banská Bystrica
Starohorská, otočka
29. 3. 2019

ZV-314BI
Banská Bystrica
Pieninská
23. 4. 2019

ZV-675DN
Banská Bystrica
Pieninská
23. 4. 2019

ZV-675DN
Banská Bystrica
Pieninská
23. 4. 2019

ZV-058DL
Banská Bystrica
Rudohorská, horná
23. 4. 2019

ZV-359BI
Banská Bystrica
Rudohorská, horná
23. 4. 2019

ZV-354BI
Banská Bystrica
Starohorská, otočka
30. 4. 2019

ZV-356CE
Banská Bystrica
Starohorská, otočka
15. 5. 2019

ZV-675DN
Banská Bystrica
Starohorská, otočka
16. 5. 2019

ZV-356CE
Banská Bystrica
Pieninská
17. 5. 2019

ZV-315BI
Banská Bystrica
Starohorská, otočka
1. 7. 2019

ZV-364BI
ZV-669CE
Banská Bystrica
Pieninská
24. 10. 2019

ZV-852DN
Banská Bystrica
Pieninská
25. 10. 2019

ZV-365BI
Banská Bystrica
Rudohorská, horná
25. 10. 2019

ZV-308BI
ZV-852DN
Banská Bystrica
Pieninská
25. 10. 2019

ZV-318BI
Banská Bystrica
Pieninská
5. 11. 2019

ZV-318BI
Banská Bystrica
Pieninská
5. 11. 2019

ZV-356CE
Banská Bystrica
Pieninská
27. 11. 2019

ZV-344CN
ZV-860CM
Banská Bystrica
Pieninská
27. 11. 2019

ZV-362BI
Banská Bystrica
Pieninská
2. 12. 2019

ZV-166BH
Banská Bystrica
Pieninská
2. 12. 2019

ZV-309BI
Banská Bystrica
Starohorská, otočka
3. 2. 2020

ZV-358BI
Banská Bystrica
Sásová
8. 6. 2020

ZV-113DV
Banská Bystrica
Pieninská
8. 6. 2020
predchádzajúce 1 2 nasledujúce predchádzajúce 1 2 nasledujúce celkom 74