Fotky

město: Bratislava, čtvrť: Trnávka

predchádzajúce 1 2 3 . . . 11 12 nasledujúce predchádzajúce 1 2 . . 12 nasledujúce celkom 596

#1614
Bratislava
Vozovňa Trnávka

#1619
Bratislava
Vozovňa Trnávka
30. 8. 1990

#6042
Bratislava
Vozovňa Trnávka
30. 8. 1990

#1616
Bratislava
Trnávka
30. 8. 1990

#6233
#6044
#6247
Bratislava
Vozovňa Trnávka
30. 8. 1990

#6032
#1616
Bratislava
Trnávka
1. 9. 1990

#1614
#1123
#4040
Bratislava
Trnávka
1. 9. 1990

#6232
Bratislava
Vozovňa Trnávka
1. 9. 1990

#1201
#1830II
Bratislava
Vozovňa Trnávka
1. 9. 1990

#1009
Bratislava
Vozovňa Trnávka
30. 11. 2003

#1619
Bratislava
Vozovňa Trnávka
2004

#1804
Bratislava
Vozovňa Trnávka
2004

TN-842BE
Bratislava
Letisko M. R. Štefánika
2005

#6216
Bratislava
Vozovňa Trnávka
2. 9. 2006

#6226
Bratislava
Vozovňa Trnávka
2. 9. 2006

#6245
Bratislava
Vozovňa Trnávka
18. 3. 2007

#6401
Bratislava
Vozovňa Trnávka
18. 3. 2007

#2711
Bratislava
Vozovňa Trnávka
26. 7. 2007

#1005
#2707
Bratislava
Vozovňa Trnávka
26. 7. 2007

BR-760AT
Bratislava
Galvaniho
6. 10. 2007

BR-760AT
Bratislava
Galvaniho
6. 10. 2007

BR-760AT
Bratislava
Galvaniho
6. 10. 2007

#1210
Bratislava
IKEA
28. 10. 2007

#2824
Bratislava
Stará Ivanská
28. 10. 2007

PO-863CU
Bratislava
Trnávka
9. 3. 2008

BA-938TM
Bratislava
Studená
22. 8. 2008

CA-715BI
Bratislava
Rožňavská
28. 9. 2008

#1632
Bratislava
Galvaniho
28. 9. 2008

MA-171BD
Bratislava
IKEA
29. 11. 2008

MA-171BD
Bratislava
IKEA
29. 11. 2008

#1220
Bratislava
Ivanská cesta
30. 11. 2008

#2609
Bratislava
Vozovňa Trnávka
6. 12. 2008

#1409
Bratislava
Vozovňa Trnávka
6. 12. 2008

#3708
Bratislava
Vozovňa Trnávka
6. 12. 2008

#1214
Bratislava
IKEA
2009

#1010
Bratislava
Vozovňa Trnávka
16. 2. 2009

#1401
Bratislava
Vozovňa Trnávka
16. 2. 2009

#1411
Bratislava
Vozovňa Trnávka
16. 2. 2009

#1010
Bratislava
Vozovňa Trnávka
16. 2. 2009

PO-501CP
Bratislava
IKEA
7. 5. 2009

BA-183AR
BA-736CI
Bratislava
areál SAD/NAD
24. 5. 2009

#1999
Bratislava
Trnávka
24. 5. 2009

#1999
Bratislava
Letisko M. R. Štefánika
13. 6. 2009

#2824
Bratislava
Letisko M. R. Štefánika
13. 6. 2009

#1999
Bratislava
Letisko M. R. Štefánika
13. 6. 2009

MA-087BZ
Bratislava
Trnávka
5. 9. 2009

#1999
Bratislava
Vozovňa Trnávka
5. 9. 2009

BA-735TV
Bratislava
Letisko M. R. Štefánika
30. 11. 2009

#5104
Bratislava
Letisko M. R. Štefánika
30. 11. 2009

BA-014NK
Bratislava
Letisko M. R. Štefánika
7. 12. 2009
predchádzajúce 1 2 3 . . . 11 12 nasledujúce predchádzajúce 1 2 . . 12 nasledujúce celkom 596