Fotky vozidiel dopravcu SAD Zvolen

predchádzajúce 1 2 3 . . . 174 175 nasledujúce predchádzajúce 1 2 . . 175 nasledujúce celkom 6962

ZV-172AP
Banská Bystrica

ZV-237AC
Banská Bystrica

ZVA 06-84
Chorvátsko
199x

ZH-294AI
Žarnovica
17. 8. 2002

ZH 59-21
Zvolen
2003

ZVA 43-53
Praha
Florenc
28. 9. 2003

ZH-535AK
Košice
20. 4. 2004

ZV-560AM
Vodice
Chorvátsko
31. 5. 2004

VK 28-58
Považská Bystrica
7. 8. 2004

ZV-164BB
Praha
Florenc
17. 1. 2005

ZV-164BB
Praha
Florenc
29. 1. 2005

ZV-727BB
Tábor
Autobusová stanica
21. 4. 2005

ZV-071BB
Tábor
11. 5. 2005

ZC-490AJ
ZH-127AO
Banská Štiavnica
22. 5. 2005

ZC-490AJ
ZV-768AC
Banská Štiavnica
22. 5. 2005

ZC-437AJ
Nová Baňa
22. 5. 2005

ZC-437AJ
ZC-965AH
Nová Baňa
22. 5. 2005

1Z2 0073
Zvolen
Sekier
24. 5. 2005

1Z2 0073
Zvolen
ul. kozačeka
24. 5. 2005

ZV-488AJ
Zvolen
ul. kozačeka
24. 5. 2005

ZH-473AI
Košice
10. 6. 2005

VK-721AL
Banská Bystrica
Uľanka
28. 6. 2005

ZV-063BB
Zvolen
železničná stanica
20. 7. 2005

ZV-063BB
ZV-070BB
ZV-829AY
Zvolen
železničná stanica
20. 7. 2005

ZV-247AM
Zvolen
železničná stanica
20. 7. 2005

ZV-842AL
Zvolen
železničná stanica
20. 7. 2005

ZV-866BA
Zvolen
železničná stanica
20. 7. 2005

ZV-951AR
Zvolen
železničná stanica
20. 7. 2005

VK-721AL
Banská Bystrica
15. 8. 2005

VK-721AL
Banská Bystrica
15. 8. 2005

VK-721AL
Banská Bystrica
15. 8. 2005

ZV-237AC
Banská Bystrica
15. 8. 2005

ZV-237AC
Banská Bystrica
15. 8. 2005

ZV-237AC
Banská Bystrica
15. 8. 2005

ZV-237AC
Banská Bystrica
15. 8. 2005

ZV-255BA
Banská Bystrica
15. 8. 2005

ZV-060BB
Zvolen
26. 11. 2005

ZC-966AH
Banská Bystrica
30. 11. 2005

ZV-022AD
Zvolen
Reštaurácia
1. 12. 2005

ZV-064BB
Zvolen
Autobusová stanica
20. 12. 2005
predchádzajúce 1 2 3 . . . 174 175 nasledujúce predchádzajúce 1 2 . . 175 nasledujúce celkom 6962