Fotky vozidiel dopravcu Autoškola Stebila

predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 36

BB-639BV
Banská Bystrica
Železničná stanica
6. 6. 2005

BB-211AG
Banská Bystrica
30. 11. 2005

BB-510BC
Bratislava
Zimný štadión V. Dzurillu
30. 3. 2008

BB-510BC
Bratislava
Zimný štadión V. Dzurillu
30. 3. 2008

BB-639BV
Spišské Podhradie
8. 5. 2010

BB-639BV
Spišské Podhradie
8. 5. 2010

BB-639BV
Banská Bystrica
Železničná stanica
19. 3. 2011

BB-510BC
Banská Bystrica
Železničná stanica
18. 8. 2011

BB-510BC
Banská Bystrica
Železničná stanica
18. 8. 2011

BB-428DY
Bojnice
22. 6. 2012

BB-428DY
Banská Bystrica
Cesta k Smrečine
16. 8. 2012

BB-510BC
NKP Kalište
18. 8. 2012

BB-510BC
Banská Bystrica
25. 1. 2013

BB-510BC
Banská Bystrica
Námestie slobody
10. 4. 2013

BB-510BC
Kalište
17. 8. 2013

BB-510BC
Banská Bystrica
Sládkovičova
13. 3. 2014

BB-428DY
Ponická Lehôtka
30. 3. 2014

BB-428DY
Kladno
26. 4. 2014

BB-074EI
Banská Bystrica
10. 5. 2014

BB-428DY
Banská Bystrica
Majer
17. 10. 2014

BB-074EI
Banská Bystrica
22. 4. 2015

BB-074EI
Banská Bystrica
22. 4. 2015

BB-074EI
Banská Bystrica
22. 4. 2015

BB-428DY
Banská Bystrica
22. 4. 2015

BB-428DY
Banská Bystrica
22. 4. 2015

BB-510BC
Banská Bystrica
22. 4. 2015

BB-510BC
Banská Bystrica
22. 4. 2015

BB-074EI
Banská Bystrica
parkovisko Mičinská
1. 5. 2015

BB-074EI
Banská Bystrica
parkovisko Mičinská
1. 5. 2015

BB-074EI
Banská Bystrica
parkovisko Mičinská
1. 5. 2015

BB-510BC
Banská Bystrica
6. 6. 2015

BB-074EI
Kráľova Studňa
5. 7. 2015

BB-074EI
Kráľova Studňa
5. 7. 2015

BB-074EI
Banská Bystrica
11. 7. 2015

BB-814FI
Banská Bystrica
14. 5. 2017

BB-074EI
Banská Bystrica
Vozovňa Partizánska
1. 8. 2018
predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 36