Evidencia dopravcu Slovak Lines

osobní automobily - prehľad prevádzkových vozidiel

späť na stránku dopravcu
Vypísaných celkom 19 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
zobraziť aj vyradené vozidlá | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie