Mesto Bytča: prevádzkareň DHZ Hliník

späť na stránku dopravcu

Nasleduje prehľad všetkých aktuálnych typov prevádzkových vozidiel z prevádzkarne DHZ Hliník

Osobní automobily

1 vozidlo
Renault 1 vozidlo
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie