Obec Lúka: prevádzkareň Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor

späť na stránku dopravcu

Nasleduje prehľad všetkých aktuálnych typov prevádzkových vozidiel z prevádzkarne Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie