DP Bratislava: prevádzkareň Vozovňa Jurajov Dvor

späť na stránku dopravcu

Nasleduje prehľad všetkých aktuálnych typov prevádzkových vozidiel z prevádzkarne Vozovňa Jurajov Dvor

Tramvaje

123 vozidiel

Autobusy

174 vozidiel

Pracovní stroje

1 vozidlo
Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (rozpracovaná)
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie