DP Bratislava: prevádzkareň Jurajov dvor

späť na stránku dopravcu

Nasleduje prehľad všetkých aktuálnych typov prevádzkových vozidiel z prevádzkarne Jurajov dvor

Tramvaje

3 vozidlá

Autobusy

6 vozidiel
Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (rozpracovaná)
Pokud máte jakékoliv doplnění, můžete nám jej napsat na e-mail nebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie