DP Bratislava: tramvaje

tramvaje

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
7772II 173139 Tatra ČKD T3SUCS 1983
(2/2013)
 
 
10/2015
 
zobraziť
1 Ganz Budapest Ganz 1895 MV 1895
(1895)
[1895]
(1913)
1913
 
zobraziť
2 Ganz Budapest Ganz 1895 MV 1895
(1895)
[1895]
(1913)
1913
 
zobraziť
3 Ganz Budapest Ganz 1895 MV 1895
(1895)
[1895]
(1913)
1913
 
zobraziť
4 Ganz Budapest Ganz 1895 MV 1895
(1895)
[1895]
(1913)
1913
 
zobraziť
5 Ganz Budapest Ganz 1895 MV 1895
(1895)
[1895]
(1913)
1913
 
zobraziť
6 Ganz Budapest Ganz 1895 MV 1985
(1985)
[1895]
(191x)
191x
 
zobraziť
7 Ganz Budapest Ganz 1895 MV 1985
(1985)
[1895]
(191x)
191x
 
zobraziť
101 Ganz Budapest Ganz 1896 MV 1986
(1896)
[1896]
(1912)
1913
 
zobraziť
102 Ganz Budapest Ganz 1896 MV 1986
(1896)
[1896]
(1912)
1913
 
zobraziť
103 Ganz Budapest Ganz 1896 MV 1986
(1896)
[1896]
(1912)
1913
 
zobraziť
10 Ganz Budapest Ganz 1897 MV 1897
(1898)
[1898]
(192x)
192x
 
zobraziť
11 Ganz Budapest Ganz 1897 MV 1897
(1898)
[1898]
(192x)
192x
 
zobraziť
12 Ganz Budapest Ganz 1897 MV 1897
(1898)
[1898]
(192x)
192x
 
zobraziť
13 Ganz Budapest Ganz 1897 MV 1897
(1898)
[1898]
(192x)
192x
 
zobraziť
14 Ganz Budapest Ganz 1897 MV 1897
(1898)
[1898]
(192x)
192x
 
zobraziť
15 Ganz Budapest Ganz 1897 MV 1897
(1898)
[1898]
(192x)
192x
 
zobraziť
108 Ganz Budapest Ganz 1911 MV 1911
(1911)
[1911]
(1939)
1940
 
zobraziť
170 Ganz Budapest Ganz 1911 VV 1911
(1911)
[1911]
(1958)
1958
 
zobraziť
169 Ganz Budapest Ganz 1911 VV 1911
(1911)
[1911]
(1958)
1958
 
zobraziť
109 Ganz Budapest Ganz 1911 MV 1911
(1911)
[1911]
(1939)
1940
 
zobraziť
101 Ganz Budapest Ganz 1911 MV 1911
(1911)
[1911]
(1938)
1938
 
zobraziť
166 Ganz Budapest Ganz 1911 VV 1911
(1911)
[1911]
(1960)
1960
 
zobraziť
103 Ganz Budapest Ganz 1911 MV 1911
(1911)
[1911]
(1939)
1940
 
zobraziť
105 Ganz Budapest Ganz 1911 MV 1911
(1911)
[1911]
(1939)
1940
 
zobraziť
167 Ganz Budapest Ganz 1911 VV 1911
(1911)
[1911]
(1960)
1960
 
zobraziť
168 Ganz Budapest Ganz 1911 VV 1911
(1911)
[1911]
(1960)
1960
 
zobraziť
151 Ganz Budapest Ganz 1912 MV 1912
(1912)
[1912]
(1975)
1975
 
zobraziť
2 Ganz Budapest Ganz 1912 VV 1912
(1912)
[1912]
(195x)
195x
 
zobraziť
3 Ganz Budapest Ganz 1912 VV 1912
(1912)
[1912]
(195x)
195x
 
zobraziť
4 Ganz Budapest Ganz 1912 VV 1912
(1912)
[1912]
(195x)
195x
 
zobraziť
5 Ganz Budapest Ganz 1912 VV 1912
(1912)
[1912]
(195x)
195x
 
zobraziť
6 Ganz Budapest Ganz 1912 VV 1912
(1912)
[1912]
(195x)
195x
 
zobraziť
7 Ganz Budapest Ganz 1912 VV 1912
(1912)
[1912]
(195x)
195x
 
zobraziť
8 Ganz Budapest Ganz 1912 MV 1912
(1912)
[1912]
(1954)
1954
 
zobraziť
9 Ganz Budapest Ganz 1912 MV 1912
(1912)
[1912]
(1954)
1954
 
zobraziť
153 Ganz Budapest Ganz 1912 MV 1912
(1912)
[1912]
(1965)
1965
 
zobraziť
143 BEÚS BEÚS 1929 VV 1929
(1929)
[1929]
(195x)
195x
 
zobraziť
144 BEÚS BEÚS 1929 VV 1930
(1930)
[1930]
(195x)
195x
 
zobraziť
142 BEÚS BEÚS 1929 VV 1930
(1930)
[1930]
(195x)
195x
 
zobraziť
21 Vagónka Studénka - Siemens Studénka 1930 1930
(1931)
[1931]
(197x)
197x
 
zobraziť
22 Vagónka Studénka - Siemens Studénka 1930 1930
(1931)
[1931]
(196x)
196x
 
zobraziť
24 Vagónka Studénka - Siemens Studénka 1930 1930
(1931)
[1931]
(197x)
197x
 
zobraziť
26 Vagónka Studénka - Siemens Studénka 1930 1930
(1931)
[1931]
(197x)
197x
 
zobraziť
154 BEÚS BEÚS 1935 1935
(1935)
[1935]
(1976)
1976
 
zobraziť
12 BEÚS BEÚS 1935 1935
(1935)
[1935]
(1963)
1963
 
zobraziť
153 BEÚS BEÚS 1935 1935
(1935)
[1935]
(1973)
1973
 
zobraziť
14 BEÚS BEÚS 1935 1936
(1936)
[1936]
(1963)
1963
 
zobraziť
15 BEÚS BEÚS 1935 1936
(1936)
[1936]
(197x)
197x
 
zobraziť
16 BEÚS BEÚS 1935 1937
(1937)
[1937]
(1960)
1960
 
zobraziť
17 BEÚS BEÚS 1935 1937
(1937)
[1937]
(1961)
1961
 
zobraziť
152 BEÚS BEÚS 1935 1937
(1937)
[1937]
(197x)
197x
 
zobraziť
20 BEÚS BEÚS 1935 1938
(1938)
[1938]
(1960)
1960
 
zobraziť
33 BEÚS BEÚS 1938 1939
(1939)
[1939]
(1966)
1966
 
zobraziť
39 BEÚS BEÚS 1938 1939
(1939)
[1939]
(1963)
1963
 
zobraziť
35 BEÚS BEÚS 1938 1939
(1939)
[1939]
(1973)
1973
 
zobraziť
34 BEÚS BEÚS 1938 1940
(1940)
[1940]
(1978)
1978
 
zobraziť
38 BEÚS BEÚS 1938 1940
(1940)
[1940]
(1958)
1958
 
zobraziť
40 BEÚS BEÚS 1938 1943
(1943)
[1943]
(1978)
1978
 
zobraziť
41 BEÚS BEÚS 1938 1943
(1943)
[1943]
(1978)
1978
 
zobraziť
32 BEÚS BEÚS 1938 1943
(1943)
[1943]
(1970)
1970
 
zobraziť
36 BEÚS BEÚS 1938 1943
(1943)
[1943]
(1959)
1959
 
zobraziť
37 BEÚS BEÚS 1938 1944
(1944)
[1944]
(1973)
1973
 
zobraziť
42 BEÚS BEÚS 1938 1944
(1944)
[1944]
(1973)
1973
 
zobraziť
43 BEÚS BEÚS 1938 1948
(1948)
[1948]
(1978)
1978
 
zobraziť
44 BEÚS BEÚS 1938 1948
(1948)
[1948]
(1996)
1996
 
zobraziť
45 BEÚS BEÚS 1938 1956
(1956)
[1956]
(1977)
1978
 
zobraziť
51 Tatra Studénka Studénka 1949 1949
(1949)
[1950]
(1973)
1973
 
zobraziť
52 Tatra Studénka Studénka 1949 1949
(1949)
[1950]
(1978)
1978
 
zobraziť
53 Tatra Studénka Studénka 1949 1949
(1949)
[1950]
(1973)
1973
 
zobraziť
54 Tatra Studénka Studénka 1949 1949
(1949)
[1950]
(1973)
1973
 
zobraziť
55 Tatra Studénka Studénka 1949 1949
(1949)
[1950]
(1973)
1973
 
zobraziť
56 Tatra Studénka Studénka 1949 1949
(1949)
[1950]
(1973)
1973
 
zobraziť
57 Tatra Studénka Studénka 1949 1949
(1949)
[1950]
(1973)
1973
 
zobraziť
58 Tatra Studénka Studénka 1949 1949
(1949)
[1950]
(1974)
1974
 
zobraziť
59 Tatra Studénka Studénka 1949 1949
(1949)
[1950]
(1973)
1973
 
zobraziť
60 Tatra Studénka Studénka 1949 1949
(1949)
[1951]
(1974)
1974
 
zobraziť
61 Tatra Studénka Studénka 1949 1949
(1949)
[1951]
(1974)
1974
 
zobraziť
62 Tatra Studénka Studénka 1949 1949
(1949)
[1951]
(1973)
1973
 
zobraziť
63 Tatra Studénka Studénka 1949 1949
(1949)
[1952]
(1974)
1974
 
zobraziť
64 Tatra Studénka Studénka 1949 1949
(1949)
[1952]
(1974)
1974
 
zobraziť
65 Tatra Studénka Studénka 1949 1949
(1949)
[1952]
(1974)
1974
 
zobraziť
66 Tatra Česká Lípa 6MT 1952
(1953)
[1953]
(1974)
1974
 
zobraziť
68 Tatra Česká Lípa 6MT 1952
(1953)
[1953]
(1974)
1974
 
zobraziť
69 Tatra Česká Lípa 6MT 1952
(1953)
[1953]
(1974)
1974
 
zobraziť
70 Tatra Česká Lípa 6MT 1952
(1953)
[1953]
(1972)
1972
 
zobraziť
72 Tatra Česká Lípa 6MT 1952
(1953)
[1953]
(1975)
1975
[198x]
zobraziť
73 Tatra Česká Lípa 6MT 1952
(1953)
[1953]
(1974)
1974
 
zobraziť
74 Tatra Česká Lípa 6MT 1952
(1953)
[1953]
(1974)
1974
 
zobraziť
75 Tatra Česká Lípa 6MT 1952
(1953)
[1953]
(1974)
1974
 
zobraziť
7 DPMB DPMB 1955 1955
(1955)
[1955]
(1961)
1961
 
zobraziť
8 DPMB DPMB 1955 1955
(1955)
[1955]
(1961)
1961
 
zobraziť
9 DPMB DPMB 1955 1955
(1955)
[1955]
(1961)
1961
 
zobraziť
153 DPMB DPMB 1955 1955
(1955)
[1955]
(1965)
1965
 
zobraziť
152 Královopolské strojírny KPS 1932 1932
(1956)
[1957]
(1965)
1965
 
zobraziť
46 Ringhoffer Praha Ringhoffer 1920 1920
(1956)
[1957]
(1961)
1961
 
zobraziť
201 149555 Tatra ČKD T2 1959
(1959)
[1959]
(1983)
1983
 
zobraziť
202 149556 Tatra ČKD T2 1959
(1959)
[1959]
(1976)
1976
 
zobraziť
203 149557 Tatra ČKD T2 1959
(1959)
[1959]
(1976)
1976
 
zobraziť
245II 149558 Tatra ČKD T2 1959
(1959)
[1959]
(198x)
198x
 
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Zoradiť výpis podľa:

Rýchle vyhľadávanie