SAD Trenčín: autobusy Karosa C 734

autobusy, výrobca: Karosa, nadtyp: C 734

predchádzajúce 1 2 3 nasledujúce celkom 288
  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
PU-017AN 29085
TMKC73440LM029085
Karosa C 734.1340 1990
(8/1990)
[8/1990]
(2/2008)
2/2008
 
zobraziť
PU-028AN 16072 Karosa C 734.20 1986
(10/1986)
[10/1986]
(1/2006)
1/2006
 
zobraziť
PU-029AN 17294 Karosa C 734.20 1987
(2/1987)
[2/1987]
(2008)
2008
 
zobraziť
PU-175AH 21015
TMKC73420JM021015
Karosa C 734.20 1988
(3/1988)
[3/1988]
(4/2006)
4/2006
 
zobraziť
PU-176AH 26847
TMKC73440KM026847
Karosa C 734.40 1989
(12/1989)
[12/1989]
(12/2009)
12/2009
 
zobraziť
PU-192AH 9376 Karosa C 734.00 1984
(9/1984)
[9/1984]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
PU-193AH 26846
TMKC73440KM026846
Karosa C 734.40 1989
(12/1989)
[12/1989]
(1/2009)
1/2009
 
zobraziť
PU-431AI 12669 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(10/2006)
10/2006
 
zobraziť
PU-432AI 19882
TMKC73420HM019882
Karosa C 734.20 1987
(11/1987)
[11/1987]
(2010)
2010
 
zobraziť
PU-433AI 20594
TMKC73420HM020594
Karosa C 734.20 1988
(1/1988)
[1/1988]
(12/2009)
12/2009
 
zobraziť
PU-434AI 16404 Karosa C 734.20 1986
(10/1986)
[10/1986]
(200x)
200x
 
zobraziť
PU-434AIII Karosa C 734.00 ?
(?)
[?]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
PU-435AI 28800
TMKC73440LM028800
Karosa C 734.1340 1990
(7/1990)
[7/1990]
(12/2009)
12/2009
 
zobraziť
PU-710AEII 30032
TMKC73440LM030032
Karosa C 734.1340 1990
(200x)
[200x]
(12/2008)
12/2008
 
zobraziť
PU-787AB 35189
TMKC41340TM035189
Karosa C 734.1340 1996
(5/1996)
[5/1996]
(2011)
2011
 
zobraziť
PU-917AL 10873 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(1/2006)
1/2006
 
zobraziť
PU-952AL 20714
TMKC73420JM020714
Karosa C 734.20 1988
(3/1988)
[3/1988]
(10/2006)
10/2006
 
zobraziť
PU-953AL 22014
TMKC73420JM022014
Karosa C 734.20 1988
(6/1988)
[6/1988]
(2/2008)
2/2008
 
zobraziť
PU-966AL 18780 Karosa C 734.20 1987
(?)
[?]
(10/2006)
10/2006
 
zobraziť
PU-968AL 34484
TMKC41340SM034484
Karosa C 734.1340 1995
(6/1995)
[6/1995]
(2011)
2011
 
zobraziť
PU-983AL Karosa C 734.20 198x
(?)
[?]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
PU-984AL 17233 Karosa C 734.20 1987
(2/1987)
[2/1987]
(1/2005)
1/2005
 
zobraziť
PU-985AL 28805
TMKC73440LM028805
Karosa C 734.1340 1990
(7/1990)
[7/1990]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
TN-583BO 9879 Karosa C 734.00 1984
(1984)
[1984]
(3/2005)
3/2005
 
zobraziť
TN-584BO 15728 Karosa C 734.00 1986
(1986)
[1986]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
TN-588BO 21200
TMKC73420JM021200
Karosa C 734.20 1988
(200x)
[200x]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
TN-625AM 34249
TMKC41340RM034249
Karosa C 734.1340.1 1994
(1994)
[1994]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
TN-631AM 17103
TMKC73423GM017103
Karosa C 734.23 1986
(12/1986)
[12/1986]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
TN-632AM 17187
TMKC73423GM017187
Karosa C 734.23 1986
(1986)
[1986]
(2/2008)
2/2008
 
zobraziť
TN-633AM 17113
TMKC73423GM017113
Karosa C 734.23 1986
(1986)
[1986]
(7/2005)
7/2005
 
zobraziť
TN-634AM 17109
TMKC73423GM017109
Karosa C 734.23 1986
(1986)
[1986]
(200x)
200x
 
zobraziť
TN-635AM 17383
TMKC73423HM017383
Karosa C 734.23 1987
(1987)
[1987]
(1/2005)
1/2005
 
zobraziť
TN-640AM 18496
TMKC73423HM018496
Karosa C 734.23 1987
(1987)
[1987]
(1/2006)
1/2006
 
zobraziť
TN-641AM 18731
TMKC73423HM018731
Karosa C 734.23 1987
(1987)
[1987]
(1/2006)
1/2006
 
zobraziť
TN-645AM 19236
TMKC73423HM019236
Karosa C 734.23 1987
(1987)
[1987]
(10/2006)
10/2006
 
zobraziť
TN-646AM 19289
TMKC73423HM019289
Karosa C 734.23 1987
(8/1987)
[8/1987]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
TN-647AM 19488
TMKC73424HM019488
Karosa C 734.24 1987
(10/1987)
[10/1987]
(200x)
200x
 
zobraziť
TN-648AM 19496
TMKC73420HM019496
Karosa C 734.20 1987
(10/1987)
[10/1987]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
TN-651AM 19489
TMKC73424HM019489
Karosa C 734.24 1987
(10/1987)
[10/1987]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
TN-658AM 20546
TMKC73424HM020546
Karosa C 734.24 1987
(1987)
[1987]
(10/2006)
10/2006
 
zobraziť
TN-661AM 20574
TMKC73424HM020574
Karosa C 734.24 1987
(1/1988)
[1/1988]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
TN-662AM 20570
TMKC73424HM020570
Karosa C 734.24 1987
(1/1988)
[1/1988]
(200x)
200x
 
zobraziť
TN-664AM 20852
TMKC73421JM020852
Karosa C 734.21 1988
(1988)
[1988]
(200x)
200x
 
zobraziť
TN-665AM 20944
TMKC73421JM020944
Karosa C 734.21 1988
(2/1988)
[17.2.1988]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
TN-667AM 21201
TMKC73420JM021201
Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1988]
(10/2006)
10/2006
 
zobraziť
TN-673AM 21919
TMKC73420JM021919
Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1988]
(10/2006)
10/2006
 
zobraziť
TN-682AM 23537
TMKC73420JM023537
Karosa C 734.20 1988
(11/1988)
[11/1988]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
TN-684AM 24027
TMKC73440JM024027
Karosa C 734.40 1989
(1989)
[1989]
(10/2006)
10/2006
 
zobraziť
TN-685AM 24206
TMKC73440KM024206
Karosa C 734.40 1989
(2/1989)
[2/1989]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
TN-692BP 18458
TMKC73423HM018458
Karosa C 734.23 1987
(1/2005)
[1/2005]
(2009)
8/2009
[2009]
zobraziť
TN-704AM 25877
TMKC73440KM025877
Karosa C 734.40 1989
(8/1989)
[8/1989]
(4/2010)
4/2010
 
zobraziť
TN-705AM 25881
TMKC73440KM025881
Karosa C 734.40 1989
(8/1989)
[8/1989]
(10/2006)
10/2006
 
zobraziť
TN-707AM 26044
TMKC73440KM026044
Karosa C 734.40 1989
(8/1989)
[8/1989]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
TN-716AM 27036
TMKC73440KM027036
Karosa C 734.40 ?
(1990)
[1990]
(12/2009)
12/2009
 
zobraziť
TN-720AM 27340
TMKC73440LM027340
Karosa C 734.1340 1990
(1990)
[1990]
(4/2010)
4/2010
 
zobraziť
TN-721AM 27471
TMKC73440LM027471
Karosa C 734.1340 1990
(1990)
[1990]
(200x)
200x
 
zobraziť
TN-721AMII 17156 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1986]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
TN-722AM 28850
TMKC73440LM028850
Karosa C 734.1340 1990
(1990)
[1990]
(4/2009)
4/2009
 
zobraziť
TN-723AM 29335
TMKC73440LM029335
Karosa C 734.1340 1990
(1990)
[1990]
(2/2008)
2/2008
 
zobraziť
TN-724AM 29257
TMKC73440LM029257
Karosa C 734.1340 1990
(1990)
[1990]
(10/2006)
10/2006
 
zobraziť
TN-726AM 30091
TMKC73440LM030091
Karosa C 734.1340 1990
(1990)
[1990]
(3/2010)
3/2010
 
zobraziť
TN-726AM 29395
TMKC73440LM029395
Karosa C 734.1340 1990
(1990)
[1990]
(11/2006)
11/2006
 
zobraziť
TN-727AM 30058
TMKC73440LM030058
Karosa C 734.1340 1990
(1990)
[1990]
(12/2009)
12/2009
 
zobraziť
TN-728AM 31385
TMKC73440NM031385
Karosa C 734.1340 1992
(1992)
[1992]
(12/2005)
12/2005
 
zobraziť
TN-733AM 32268
TMKC41340NM032268
Karosa C 734.1340 1992
(1992)
[1992]
(2/2008)
2/2008
 
zobraziť
TN-734AM 32272
TMKC41340NM032272
Karosa C 734.1340 1992
(1992)
[1992]
(12/2009)
12/2009
 
zobraziť
TN-735AM 32271
TMKC41340NM032271
Karosa C 734.1340 1992
(1992)
[1992]
(7/2004)
7/2004
 
zobraziť
TN-736AM 32275
TMKC41340NM032275
Karosa C 734.1340 1992
(1992)
[1992]
(4/2010)
4/2010
 
zobraziť
TN-737AM 33079
TMKC41340PM033079
Karosa C 734.1340 1993
(1993)
[1993]
(12/2009)
12/2009
 
zobraziť
TN-741AM 33384
TMKC41340PM033384
Karosa C 734.1340 1993
(1993)
[1993]
(12/2009)
12/2009
 
zobraziť
TN-744AM 33425
TMKC41340RM033425
Karosa C 734.1340 1993
(1993)
[1993]
(4/2010)
4/2010
 
zobraziť
TN-745AM 33443
TMKC41340RM033443
Karosa C 734.1340 1994
(1994)
[1994]
(3/2010)
3/2010
 
zobraziť
TN-746AM 34296
TMKC41340RM034296
Karosa C 734.1340 1994
(1994)
[1994]
(2/2008)
2/2008
 
zobraziť
TN-747AM 34294
TMKC41340RM034294
Karosa C 734.1340 1994
(1994)
[1994]
(11/2011)
11/2011
 
zobraziť
TN-748AM 34326
TMKC41340RM034326
Karosa C 734.1340 1994
(1994)
[1994]
(11/2010)
11/2010
 
zobraziť
TN-749AM 34324
TMKC41340RM034324
Karosa C 734.1340 1994
(1994)
[1994]
(11/2010)
11/2010
 
zobraziť
TN-751AM 34560
TMKC41340SM034560
Karosa C 734.1340 1995
(1995)
[1995]
(7/2011)
7/2011
 
zobraziť
TN-752AM 34559
TMKC41340SM034559
Karosa C 734.1340 1995
(1995)
[1995]
(7/2011)
7/2011
 
zobraziť
TN-753AM 34824
TMKC41340SM034824
Karosa C 734.1340 1995
(1995)
[1995]
(10/2006)
10/2006
 
zobraziť
TN-757AM 34825
TMKC41340SM034825
Karosa C 734.1340 1995
(1995)
[1995]
(7/2011)
7/2011
 
zobraziť
TN-760AM 35211
TMKC41340TM035211
Karosa C 734.1340 1996
(1996)
[1996]
(7/2011)
7/2011
 
zobraziť
TN-761AM 35186
TMKC41340TM035186
Karosa C 734.1340 1996
(1996)
[1996]
(2/2013)
2/2013
 
zobraziť
TN-762AM 35342
TMKC41340TM035342
Karosa C 734.1340 1996
(1996)
[1996]
(6/2011)
6/2011
 
zobraziť
PX 56-44 7996 Karosa C 734.00 1984
(31.3.1984)
[4/1984]
 
1994
 
zobraziť
NM-994AX 17638 Karosa C 734.20 1987
(2/2005)
[2/2005]
(12/2009)
12/2009
[?]
zobraziť
TN-688BP 21292
TMKC73420JM021292
Karosa C 734.20 1988
(2/2005)
[2/2005]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
NM-992AX 22061
TMKC73420JM022061
Karosa C 734.20 1988
(2/2005)
[2/2005]
(2008)
4/2009
[2009]
zobraziť
IL-264AT 31422
TMKC73440MM031422
Karosa C 734.1340 1991
(200x)
[200x]
(4/2010)
4/2010
 
zobraziť
predchádzajúce 1 2 3 nasledujúce celkom 288
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Zoradiť výpis podľa:

Rýchle vyhľadávanie