SAD Poprad: autobusy Iveco Crossway LE 12M

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
PP-771EU 127 7532
VNESFR1610M007532
Iveco Crossway LE 12M 2009
(5/2021)
[5/2021]
 
 
 
zobraziť
PP-813EU 129 7573
VNESFR1610M007573
Iveco Crossway LE 12M 2009
(5/2021)
[5/2021]
 
 
 
zobraziť
PP-426EU 128 7639
VNESFR1620M007639
Iveco Crossway LE 12M 2009
(5/2021)
[5/2021]
 
 
 
zobraziť
PP-242EU 462 7603
VNESFR1620M007603
Iveco Crossway LE 12M 2009
(5/2021)
[5/2021]
 
 
 
zobraziť
PP-857EU 463 7623
VNESFR1620M007623
Iveco Crossway LE 12M 2009
(5/2021)
[5/2021]
 
 
 
zobraziť
PP-900EU 461 7632
VNESFR1620M007632
Iveco Crossway LE 12M 2009
(5/2021)
[5/2021]
 
 
 
zobraziť
PP-051EV 259 7648
VNESFR1620M007648
Iveco Crossway LE 12M 2009
(5/2021)
[5/2021]
 
 
 
zobraziť
PP-059EV 464 7612
VNESFR1620M007612
Iveco Crossway LE 12M 2009
(5/2021)
[5/2021]
 
 
 
zobraziť
ZV-840BZ 7592
VNESFR1620M007592
Iveco Crossway LE 12M 2009
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
ZV-553CE 10305
VNESFR1620M010305
Iveco Crossway LE 12M 2010
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
PP-822FE 19546
VNESFR1520M019546
Iveco Crossway LE 12M 2014
(6/2022)
[7/2022]
 
 
 
zobraziť
PP-829FE 18458
VNESFR1520M018458
Iveco Crossway LE 12M 2013
(6/2022)
[7/2022]
 
 
 
zobraziť
PP-834FE 19406
VNESFR1520M019406
Iveco Crossway LE 12M 2014
(6/2022)
[8/2022]
 
 
 
zobraziť
PP-104FF 19338
VNESFR1520M019338
Iveco Crossway LE 12M 2014
(6/2022)
[7/2022]
 
 
 
zobraziť
PP-112FF 18461
VNESFR1520M018461
Iveco Crossway LE 12M 2013
(6/2022)
[7/2022]
 
 
 
zobraziť
PP-114FF 18411
VNESFR1520M018411
Iveco Crossway LE 12M 2013
(6/2022)
[8/2022]
 
 
 
zobraziť
PP-116FF 18386
VNESFR1520M018386
Iveco Crossway LE 12M 2013
(6/2022)
[8/2022]
 
 
 
zobraziť
PP-120FF 19385
VNESFR1520M019385
Iveco Crossway LE 12M 2014
(6/2022)
[7/2022]
 
 
 
zobraziť
PP-121FF 19461
VNESFR1520M019461
Iveco Crossway LE 12M 2014
(6/2022)
[8/2022]
 
 
 
zobraziť
PP-358FF 10303
VNESFR1620M010303
Iveco Crossway LE 12M 2010
(7/2022)
[8/2022]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 20 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (20) majú približný priemerný vek 10,9 rokov.

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Poprad: 9 vozidiel
  • Kežmarok: 8 vozidiel
  • Levoča: 3 vozidlá
Posledná aktualizácia vozidiel: 23. 9. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie