Peter Dorušinec: autobusy Bova Futura FLD 12.300

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BJ-916BY 6731
XL9AA12JGV6003731
Bova Futura FLD 12.300 1996
(6/2015)
[6/2015]
(12/2019)
12/2019
 
zobraziť
BJ-002CO 6707
XL9AA12JGT6003707
Bova Futura FLD 12.300 1996
(7/2019)
[7/2019]
(1/2020)
2020
 
zobraziť
Vypísané celkom 2 vozidlá, obe v stave vyradený.
Posledná aktualizácia vozidiel: 23. 4. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie