Slovak Lines: autobusy Iveco Crossway Line 13M

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BL-406JA 22370
VNE6037N70M022370
Iveco Crossway Line 13M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-503JA 22363
VNE6037N10M022363
Iveco Crossway Line 13M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-593JA 22373
VNE6037N10M022373
Iveco Crossway Line 13M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-945JA 22377
VNE6037N10M022377
Iveco Crossway Line 13M 2015
(1/2015)
[2/2015]
(12/2021)
6/2022
 
zobraziť
BL-953JA 22364
VNE6037N30M022364
Iveco Crossway Line 13M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-975JA 22375
VNE6037N80M022375
Iveco Crossway Line 13M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 6 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 5 vozidiel
  • predaný inému dopravcovi: 1 vozidlo

Vypísané prevádzkové vozidlá (5) majú približný priemerný vek 9 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Slovak Lines Express.

Posledná aktualizácia vozidiel: 22. 9. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie