SDU: autobusy Aval Vigo

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BB-150EK
TM1VR07805M000085
Aval Vigo 2005
(2019?)
[2019?]
 
 
 
zobraziť
SC-733FT Z3502 Aval Vigo 2005
(7/2021)
[7/2021]
(2021)
2021
 
zobraziť
BL-745FR
MMBJNK7405D000659
Aval Vigo 2013
(7/2021)
[7/2021]
(2021)
2021
 
zobraziť
Vypísané celkom 3 vozidlá, z toho:
  • predaný inému dopravcovi: 2 vozidlá
  • v prevádzke: 1 vozidlo
Posledná aktualizácia vozidiel: 18. 1. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie