Transdev Trenčín: autobusy SOR NSG 12

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
NR-121MA 401 169
TK9S2XXWSNLSL5169
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-115MA 402 170
TK9S2XXWSNLSL5170
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-124MA 403 171
TK9S2XXWSNLSL5171
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-127MA 404 172
TK9S2XXWSNLSL5172
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-138MA 405 173
TK9S2XXWSNLSL5173
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-119MA 406 174
TK9S2XXWSNLSL5174
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-860LZ 407 175
TK9S2XXWSNLSL5175
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-130MA 408 176
TK9S2XXWSNLSL5176
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-116MA 409 177
TK9S2XXWSNLSL5177
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-125MA 410 178
TK9S2XXWSNLSL5178
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-133MA 411 179
TK9S2XXWSNLSL5179
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-106MA 412 180
TK9S2XXWSNLSL5180
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-140MA 413 181
TK9S2XXWSNLSL5181
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-129MA 414 182
TK9S2XXWSNLSL5182
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-108MA 415 183
TK9S2XXWSNLSL5183
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-859LZ 416 184
TK9S2XXWSNLSL5184
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-792LY 417 185
TK9S2XXWSNLSL5185
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-505MA 418 186
TK9S2XXWSNLSL5186
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-854LZ 419 187
TK9S2XXWSNLSL5187
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-513MA 420 188
TK9S2XXWSNLSL5188
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-484MA 421 189
TK9S2XXWSNLSL5189
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-139MA 422 190
TK9S2XXWSNLSL5190
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-866LZ 423 191
TK9S2XXWSNLSL5191
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-496MA 424 192
TK9S2XXWSNLSL5192
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-487MA 425 193
TK9S2XXWSNLSL5193
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-144MA 426 194
TK9S2XXWSNLSL5194
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-762LY 427 195
TK9S2XXWSNLSL5195
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-137MA 428 196
TK9S2XXWSNLSL5196
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-863LZ 429 197
TK9S2XXWSNLSL5197
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-134MA 430 198
TK9S2XXWSNLSL5198
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-493MA 431 199
TK9S2XXWSNLSL5199
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-126MA 432 200
TK9S2XXWSNLSL5200
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-880LZ 433 201
TK9S2XXWSNLSL5201
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-507MA 434 202
TK9S2XXWSNLSL5202
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-514MA 435 203
TK9S2XXWSNLSL5203
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-103MA 436 204
TK9S2XXWSNLSL5204
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-722MA 437 205
TK9S2XXWSNLSL5205
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-713MA 438 206
TK9S2XXWSNLSL5206
SOR NSG 12 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 38 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 37 vozidiel
  • dlhodobo odstavený: 1 vozidlo

Vypísané prevádzkové vozidlá (37) majú približný priemerný vek 2 rokov.

Posledná aktualizácia vozidiel: 18. 3. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie