Jozef Folta - Foil: autobusy OASA 901 HD 12

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BJ-620BA 078/92
TM9L90106N1CA2078
OASA 901 HD 12 1992
(4/2009)
[4/2009]
(10/2015)
10/2015
 
zobraziť
BJ-614BP 082/92
TM9L90106N1CA2082
OASA 901 HD 12 1992
(8/2013)
[8/2013]
(2018)
5/2018
 
zobraziť
Vypísané celkom 2 vozidlá, obe v stave vyradený.
Posledná aktualizácia vozidiel: 5. 7. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie