DP Bratislava: autobusy Karosa B 741 NGST

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BA-470HI 1601 304
TMKK11908MM000304
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(6/2015)
3/2016
 
zobraziť
BA-276GJ 1602 312
TMKK11908MM000312
Karosa B 741 NGST 1991
(12/1991)
[12/1991]
(8/2010)
10/2010
[11/2010]
zobraziť
BA-419HI 1603 488
TMKK11914NM000488
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(3/2015)
8/2015
[2016]
zobraziť
BA-193LB 1604 478
TMKK11914NM000478
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(1/2013)
1/2013
[8/2013]
zobraziť
BA-237LB 1605 459
TMKK11914NM000459
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(2014)
7/2015
[2016]
zobraziť
BA-479HI 1606 483
TMKK11914NM000483
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(11/2016)
2017
 
zobraziť
BA-288GJ 1607 309
TMKK11908MM000309
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(2014)
7/2015
[2016]
zobraziť
BA-322GJ 1608 507
TMKK11914NM000507
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
 
7/2015
[2016]
zobraziť
BA-689IS 1609 501
TMKK11914NM000501
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(2014)
7/2015
[2016]
zobraziť
BA-461LB 1610 499
TMKK11914NM000499
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(3/2015)
3/2016
[11.10.2019]
zobraziť
BA-614HU 1611 330
TMKK11908MM000330
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
 
3/2016
 
zobraziť
BA-445IJ 1612 315
TMKK11908MM000315
Karosa B 741 NGST 1991
(11/1991)
[11/1991]
(1/2014)
8/2014
 
zobraziť
BA-408FZ 1613 333
TMKK11908MM000333
Karosa B 741 NGST 1991
(1992)
[1/1992]
(2012)
1/2013
[8/2013]
zobraziť
BA-301GJ 1614 308
TMKK11908MM000308
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(2011)
2/2012
 
zobraziť
BA-851IS 1615 469
TMKK11914NM000469
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[12/1992]
(10/2012)
10/2012
[8/2013]
zobraziť
BA-128HB 1616 476
TMKK11914NM000476
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(2014)
7/2015
[2016]
zobraziť
BA-086HB 1617 340
TMKK11908MM000340
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(9/2016)
2016
[10.10.2019]
zobraziť
BA-521FF 1618 331
TMKK11908MM000331
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(4/2016)
2016
 
zobraziť
BA-125HB 1619 498
TMKK11914NM000498
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(2013)
6/2013
[8/2013]
zobraziť
BA-625LB 1620 337
TMKK11908MM000337
Karosa B 741 NGST 1991
 
[1991]
(9/2017)
3/2018
 
zobraziť
BA-326GJ 1621 480
TMKK11914NM000480
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(5/2015)
8/2015
[2016]
zobraziť
BA-143HB 1622 317
TMKK11908MM000317
Karosa B 741 NGST 1991
 
[1991]
(4/2015)
8/2015
[2016]
zobraziť
BA-447IJ 1623 301
TMKK11908MM000301
Karosa B 741 NGST 1991
 
[1991]
(6/2015)
3/2016
 
zobraziť
BA-327GJ 1624 338
TMKK11908MM000338
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(6/2013)
9/2013
[2013]
zobraziť
BA-278GJ 1625 294
TMKK11908MM000294
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[1/1992]
(2013?)
8/2015
[2016]
zobraziť
BL-521UT 1626 503
TMKK11914NM000503
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[12/1992]
(6/2019)
9/2019
 
zobraziť
BA-728HU 1627 505
TMKK11914NM000505
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(6/2014)
3/2016
 
zobraziť
BL-478AM 1628 500
TMKK11914NM000500
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(2015)
2/2016
 
zobraziť
BA-841IS 1629 341
TMKK11908MM000341
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(12/2015)
2016
 
zobraziť
BA-583BK 1630 305
TMKK11908MM000305
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
 
3/2016
 
zobraziť
BA-407FZ 1631 497
TMKK11914NM000497
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(21.11.2018)
11/2018
[10/2019]
zobraziť
BA-132HB 1632 670
TMKK11918SM000670
Karosa B 741 NGST 1995
(12/1995)
[1/1996]
(23.10.2020)
4/2022
 
zobraziť
BL-511US 1633 485
TMKK11914NM000485
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[1/1993]
(23.10.2020)
4/2022
 
zobraziť
BA-265GJ 1634 472
TMKK11914NM000472
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[12/1992]
(29.5.2020)
4/2022
 
zobraziť
BA-442IJ 1635 477
TMKK11914NM000477
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[12/1992]
(22.10.2020)
11/2023
 
zobraziť
BA-675IS 1636 466
TMKK11914NM000466
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(5/2018)
8/2018
 
zobraziť
BA-330GJ 1637 667
TMKK11918SM000667
Karosa B 741 NGST 1995
(12/1995)
[1/1996]
(22.10.2020)
4/2022
 
zobraziť
BA-597HU 1638 668
TMKK11918SM000668
Karosa B 741 NGST 1995
(12/1995)
[1/1996]
(11/2019)
11/2019
[2/2022]
zobraziť
BA-916HH 2602 324
TMKK11908MM000324
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(2012)
1/2013
[8/2013]
zobraziť
BA-092HI 2603 325
TMKK11908MM000325
Karosa B 741 NGST 1991
 
[1991]
 
2/2013
[8/2013]
zobraziť
BA-039HI 2604 336
TMKK11908MM000336
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[1/1992]
(2011)
2/2012
 
zobraziť
BA-190HI 2605 335
TMKK11908MM000335
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
 
8/2012
[8/2013]
zobraziť
BA-184HI 2606 321
TMKK11908MM000321
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(6/2015)
10/2015
[2016]
zobraziť
BA-454HI 2607 327
TMKK11908MM000327
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(5/2017)
5/2017
 
zobraziť
BA-621LM 2608 323
TMKK11908MM000323
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
 
2/2012
 
zobraziť
BA-298HI 2609 318
TMKK11908MM000318
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(6/2011)
6/2011
[6/2011]
zobraziť
BA-976HA 2610 475
TMKK11914NM000475
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(12/2010)
2/2011
[6/2011]
zobraziť
BA-670FX 2611 491
TMKK11914NM000491
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(6/2015)
10/2015
[2016]
zobraziť
BA-273GJ 2612 298
TMKK11908MM000298
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(2/2013)
3/2013
[8/2013]
zobraziť
BA-087HB 2613 496
TMKK11914NM000496
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(9/2010)
1/2012
 
zobraziť
BA-983HA 2614 342
TMKK11908MM000342
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(12/2011)
2/2012
 
zobraziť
BA-293HI 2615 296
TMKK11908MM000296
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[1/1992]
(4/2014)
3/2015
[2016]
zobraziť
BA-304HI 2616 490
TMKK11914NM000490
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(5/2014)
3/2015
[2016]
zobraziť
BA-411HI 2617 295
TMKK11908MM000295
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(2014)
3/2015
[2016]
zobraziť
BA-410HI 2618 297
TMKK11908MM000297
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[1/1992]
(2/2013)
3/2013
[8/2013]
zobraziť
BA-089HB 2619 343
TMKK11908MM000343
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[1991]
(6/2011)
6/2011
[6/2011]
zobraziť
BA-672VJ 2620 302
TMKK11908MM000302
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(6/2011)
6/2011
[6/2011]
zobraziť
BA-719HU 2621 319
TMKK11908MM000319
Karosa B 741 NGST 1991
 
[1991]
 
11/2011
 
zobraziť
BA-127HB 2622 473
TMKK11914NM000473
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(5/2011)
6/2011
[6/2011]
zobraziť
BA-324GJ 2623 482
TMKK11914NM000482
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(2/2012)
5/2012
[5/2012]
zobraziť
BA-305GJ 2624 382
TMKK11914NM000382
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[12/1992]
(6/2011)
6/2011
[6/2011]
zobraziť
BA-993HA 2625 316
TMKK11908MM000316
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(5/2011)
6/2011
[6/2011]
zobraziť
BA-481IJ 2626 474
TMKK11914NM000474
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(2012)
2/2013
[8/2013]
zobraziť
BA-425LM 2627 470
TMKK11914NM000470
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(3/2013)
7/2013
[8/2013]
zobraziť
BA-477HI 2628 328
TMKK11908MM000328
Karosa B 741 NGST 1991
 
[1991]
 
8/2015
[2016]
zobraziť
BA-321GJ 2629 504
TMKK11914NM000504
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(5/2012)
6/2012
 
zobraziť
BA-548HI 2630 461
TMKK11914NM000461
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(5/2011)
6/2011
[6/2011]
zobraziť
BA-312GJ 2631 487
TMKK11914NM000487
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(17.10.2021)
4/2022
 
zobraziť
BA-552HI 2632 494
TMKK11914NM000494
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(4/2017)
4/2017
[10.10.2019]
zobraziť
BA-994HA 2633 326
TMKK11908MM000326
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(5/2016)
2016
[10/2019]
zobraziť
BA-549HI 2635 481
TMKK11914NM000481
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(6/2016)
2016
 
zobraziť
BL-155UU 2636 471
TMKK11914NM000471
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[12/1992]
 
 
 
zobraziť
BA-490LM 2637 310
TMKK11908MM000310
Karosa B 741 NGST 1991
 
[1/1992]
(3.4.2022)
8/2022
 
zobraziť
BA-124HB 2638 314
TMKK11908MM000314
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(23.10.2020)
4/2022
 
zobraziť
BL-149UU 2639 484
TMKK11914NM000484
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[12/1992]
(12/2019)
5/2020
[2/2022]
zobraziť
BA-320GJ 2640 489
TMKK11914NM000489
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(9/2017)
5/2020
 
zobraziť
BL-526UT 2641 502
TMKK11914NM000502
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[12/1992]
(24.10.2020)
4/2022
 
zobraziť
BA-680IS 2642 311
TMKK11908MM000311
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(3/2019)
4/2019
[10.10.2019]
zobraziť
BA-090HB 2643 303
TMKK11908MM000303
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(3/2020)
2/2021
[2/2022]
zobraziť
BA-687IS 2644 313
TMKK11908MM000313
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(9/2017)
1/2019
 
zobraziť
BL-345OG 2645 299
TMKK11908MM000299
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(24.10.2020)
4/2022
 
zobraziť
BA-955UR 2646 662
TMKK11918SM000662
Karosa B 741 NGST 1995
(12/1995)
[1/1996]
(3.4.2022)
10/2022
 
zobraziť
BA-088HB 2647 661
TMKK11918SM000661
Karosa B 741 NGST 1995
(12/1995)
[1/1996]
(27.11.2021)
4/2022
 
zobraziť
BL-513NK 2648 492
TMKK11914NM000492
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(20.11.2021)
4/2022
 
zobraziť
BL-498US 2649 663
TMKK11918SM000663
Karosa B 741 NGST 1995
(12/1995)
[1/1996]
(19.10.2021)
4/2022
 
zobraziť
BA-981HA 2650 664
TMKK11918SM000664
Karosa B 741 NGST 1995
(12/1995)
[1/1996]
 
 
 
zobraziť
BA-481VX 2651 486
TMKK11914NM000486
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(24.9.2021)
4/2022
[1/2023]
zobraziť
BA-475HI 2652 467
TMKK11914NM000467
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[12/1992]
(11/2017)
12/2017
[10/2019]
zobraziť
BL-434UT 2653 306
TMKK11908MM000306
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
 
 
 
zobraziť
BA-069HI 2601 506
TMKK11914NM000506
Karosa B 741 NGST 1992
(2002)
[2002]
(1/2011)
2/2011
[5/2011]
zobraziť
BL-112UU 2634 320
TMKK11908MM000320
Karosa B 741 NGST 1991
 
[1991]
(21.10.2020)
2022
 
zobraziť
Vypísaných celkom 91 vozidiel, z toho:
  • zošrotovaný: 46 vozidiel
  • vyradený: 22 vozidiel
  • predaný inému dopravcovi: 12 vozidiel
  • vyradený, existuje vrak: 8 vozidiel
  • historické/múzejné vozidlo: 3 vozidlá

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Vozovňa Jurajov dvor: 87 vozidiel
  • Vozovňa Trnávka: 4 vozidlá
Posledná aktualizácia vozidiel: 3. 4. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie