DP Bratislava: autobusy Karosa B 741.1918

zoradené podľa ID vozidla

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BA-330GJ 1637 667
TMKK11918SM000667
Karosa B 741 NGST 1995
(12/1995)
[1/1996]
(22.10.2020)
4/2022
 
zobraziť
BA-597HU 1638 668
TMKK11918SM000668
Karosa B 741 NGST 1995
(12/1995)
[1/1996]
(11/2019)
11/2019
[2/2022]
zobraziť
BL-498US 2649 663
TMKK11918SM000663
Karosa B 741 NGST 1995
(12/1995)
[1/1996]
(19.10.2021)
4/2022
 
zobraziť
BA-088HB 2647 661
TMKK11918SM000661
Karosa B 741 NGST 1995
(12/1995)
[1/1996]
(27.11.2021)
4/2022
 
zobraziť
BA-132HB 1632 670
TMKK11918SM000670
Karosa B 741 NGST 1995
(12/1995)
[1/1996]
(23.10.2020)
4/2022
 
zobraziť
BA-955UR 2646 662
TMKK11918SM000662
Karosa B 741 NGST 1995
(12/1995)
[1/1996]
(3.4.2022)
10/2022
 
zobraziť
BA-981HA 2650 664
TMKK11918SM000664
Karosa B 741 NGST 1995
(12/1995)
[1/1996]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 7 vozidiel, z toho:
  • predaný inému dopravcovi: 4 vozidlá
  • vyradený: 2 vozidlá
  • historické/múzejné vozidlo: 1 vozidlo

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Vozovňa Jurajov dvor: 5 vozidiel
  • Vozovňa Trnávka: 2 vozidlá
Posledná aktualizácia vozidiel: 9. 3. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie