DP Bratislava: autobusy Solaris Urbino 15 III CNG

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BA-503OL 1201 72
SUU3412046BPN1072
Solaris Urbino 15 III CNG 2006
(5/2006)
[6/2006]
(11/2016)
11/2016
[10.10.2019]
zobraziť
BA-501OL 1202 137
SUU3412046BPN1137
Solaris Urbino 15 III CNG 2006
(5/2006)
[6/2006]
(2023)
9/2023
 
zobraziť
BL-680US 1203 138
SUU3412046BPN1138
Solaris Urbino 15 III CNG 2006
(5/2006)
[6/2006]
(30.7.2022)
12/2022
 
zobraziť
BL-192UR 1204 139
SUU3412046BPN1139
Solaris Urbino 15 III CNG 2006
(5/2006)
[6/2006]
(8.2.2024)
4/2024
 
zobraziť
BL-424UU 1205 140
SUU3412046BPN1140
Solaris Urbino 15 III CNG 2006
(5/2006)
[6/2006]
(24.12.2021)
4/2022
[9/2022]
zobraziť
BA-506OL 1206 141
SUU3412046BPN1141
Solaris Urbino 15 III CNG 2006
(5/2006)
[6/2006]
(11.3.2024)
4/2024
 
zobraziť
BL-544UT 1207 142
SUU3412046BPN1142
Solaris Urbino 15 III CNG 2006
(5/2006)
[6/2006]
(23.12.2022)
3/2023
 
zobraziť
BL-980UJ 1208 143
SUU3412046BPN1143
Solaris Urbino 15 III CNG 2006
(5/2006)
[6/2006]
(1.10.2022)
12/2022
 
zobraziť
BA-509OL 1209 144
SUU3412046BPN1144
Solaris Urbino 15 III CNG 2006
(5/2006)
[6/2006]
(11.10.2023)
4/2024
 
zobraziť
BA-510OL 1210 145
SUU3412046BPN1145
Solaris Urbino 15 III CNG 2006
(5/2006)
[6/2006]
(29.9.2022)
1/2023
 
zobraziť
BA-511OL 1211 146
SUU3412046BPN1146
Solaris Urbino 15 III CNG 2006
(5/2006)
[6/2006]
(15.12.2023)
4/2024
 
zobraziť
BL-533UT 1212 147
SUU3412046BPN1147
Solaris Urbino 15 III CNG 2006
(5/2006)
[6/2006]
(3.11.2023)
4/2024
 
zobraziť
BL-195ZU 1213 148
SUU3412046BPN1148
Solaris Urbino 15 III CNG 2006
(5/2006)
[6/2006]
(12.10.2022)
10/2022
 
zobraziť
BT-808EO 1214 149
SUU3412046BPN1149
Solaris Urbino 15 III CNG 2006
(5/2006)
[6/2006]
(3.3.2024)
4/2024
 
zobraziť
BA-515OL 1215 150
SUU3412046BPN1150
Solaris Urbino 15 III CNG 2006
(5/2006)
[6/2006]
(1.10.2022)
12/2022
 
zobraziť
BA-159XL 1216 151
SUU3412046BPN1151
Solaris Urbino 15 III CNG 2006
(5/2006)
[6/2006]
(12/2011)
1/2012
[2012]
zobraziť
BA-517OL 1217 152
SUU3412046BPN1152
Solaris Urbino 15 III CNG 2006
(5/2006)
[6/2006]
(5.8.2022)
9/2022
[9/2022]
zobraziť
BA-518OL 1218 153
SUU3412046BPN1153
Solaris Urbino 15 III CNG 2006
(5/2006)
[6/2006]
 
 
 
zobraziť
BA-519OL 1219 154
SUU3412046BPN1154
Solaris Urbino 15 III CNG 2006
(5/2006)
[6/2006]
(21.11.2023)
4/2024
 
zobraziť
BA-520OL 1220 155
SUU3412046BPN1155
Solaris Urbino 15 III CNG 2006
(5/2006)
[6/2006]
(1.10.2022)
4/2024
 
zobraziť
BA-521OL 1221 156
SUU6412046BPN1156
Solaris Urbino 15 III CNG 2006
(8/2006)
[8/2006]
(20.12.2022)
3/2023
 
zobraziť
BL-528MA 1222 157
SUU3412046BPN1157
Solaris Urbino 15 III CNG 2006
(5/2006)
[6/2006]
(24.9.2022)
4/2024
 
zobraziť
Vypísaných celkom 22 vozidiel, z toho:
  • vyradený, existuje vrak: 9 vozidiel
  • zošrotovaný: 4 vozidlá
  • predaný inému dopravcovi: 4 vozidlá
  • vyradený: 4 vozidlá
  • historické/múzejné vozidlo: 1 vozidlo

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Jurajov dvor.

Posledná aktualizácia vozidiel: 1. 6. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie