DP Bratislava: autobusy Solaris Urbino 18 III

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BL-424VV 3211
SUU3412165BPN1126
Solaris Urbino 18 III 2005
(6/2019)
[8/2019]
(7.5.2022)
10/2022
 
zobraziť
BL-371XF 3212
SUU3412165BPN1133
Solaris Urbino 18 III 2005
(6/2019)
[2.9.2019]
(8.4.2022)
10/2022
 
zobraziť
BL-751XD 3213
SUU3412165BPN1135
Solaris Urbino 18 III 2005
(6/2019)
[7/2019]
(10.5.2022)
10/2022
 
zobraziť
BL-926VY 3214
SUU3412165BPN1194
Solaris Urbino 18 III 2005
(6/2019)
[8/2019]
(4.11.2021)
12/2021
 
zobraziť
BL-378XP 3215
SUU3412165BPN1196
Solaris Urbino 18 III 2005
(6/2019)
[8/2019]
(9.5.2022)
10/2022
 
zobraziť
BL-749XD 3216 1354
SUU3412165BPN1354
Solaris Urbino 18 III 2005
(6/2019)
[26.8.2019]
(1.7.2022)
10/2022
 
zobraziť
Vypísaných celkom 6 vozidiel, z toho:
  • vyradený, existuje vrak: 5 vozidiel
  • vyradený: 1 vozidlo

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Jurajov dvor.

Posledná aktualizácia vozidiel: 15. 11. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie