DP Bratislava: tramvaje ČKD Tatra K2S

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
7101 164384 ČKD Tatra K2S 1975
(1975)
[1975]
(10.5.2022)
2023
 
zobraziť
7102 162169 ČKD Tatra K2S 1974
(1974)
[1974]
 
 
 
zobraziť
7103 160534 ČKD Tatra K2S 1971
(1971)
[1971]
 
 
 
zobraziť
7104 164397 ČKD Tatra K2S 1975
(1975)
[1975]
(27.9.2021)
2023
 
zobraziť
7105 166560 ČKD Tatra K2S 1977
(1977)
[1977]
(30.6.2022)
2023
 
zobraziť
7106 166561 ČKD Tatra K2S 1977
(1977)
[1977]
(15.6.2022)
2023
 
zobraziť
7107 166574 ČKD Tatra K2S 1977
(1977)
[1977]
 
 
 
zobraziť
7108 164395 ČKD Tatra K2S 1975
(1975)
[1975]
(11.8.2022)
2023
 
zobraziť
7109 164401 ČKD Tatra K2S 1975
(1975)
[1975]
 
 
 
zobraziť
7110 166564 ČKD Tatra K2S 1977
(1977)
[1977]
 
 
 
zobraziť
7111 166576 ČKD Tatra K2S 1977
(1977)
[1977]
(7.11.2022)
2023
 
zobraziť
7112 166575 ČKD Tatra K2S 1977
(1977)
[1977]
 
 
 
zobraziť
7113 164390 ČKD Tatra K2S 1975
 
[1975]
 
 
 
zobraziť
7114 164396 ČKD Tatra K2S 1975
(1975)
[1975]
(5.10.2022)
2023
 
zobraziť
7115 164393 ČKD Tatra K2S 1975
(1975)
[1975]
 
 
 
zobraziť
7116 166562 ČKD Tatra K2S 1977
(1977)
[1977]
 
 
 
zobraziť
7117 162150 ČKD Tatra K2S 1974
(1974)
[1974]
 
 
 
zobraziť
7118 164394 ČKD Tatra K2S 1975
(1975)
[1975]
(6.4.2023)
 
 
zobraziť
7119 166573 ČKD Tatra K2S 1977
(1977)
[1977]
 
 
 
zobraziť
7120 164399 ČKD Tatra K2S 1975
(1975)
[1975]
(9.6.2023)
2023
 
zobraziť
7121 166568 ČKD Tatra K2S 1977
(1977)
[1977]
 
 
 
zobraziť
7122 164382 ČKD Tatra K2S 1975
(1975)
[1975]
 
 
 
zobraziť
7123 166566 ČKD Tatra K2S 1977
(1977)
[1977]
 
 
 
zobraziť
7124 164385 ČKD Tatra K2S 1975
(1975)
[1975]
 
 
 
zobraziť
7125 166570 ČKD Tatra K2S 1977
(1977)
[1977]
 
 
 
zobraziť
7135 172204 ČKD Tatra K2S 1983
(1983)
[1983]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 26 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 17 vozidiel
  • vyradený, existuje vrak: 8 vozidiel
  • definitívne odstavený: 1 vozidlo

Vypísané prevádzkové vozidlá (17) majú približný priemerný vek 46,9 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Krasňany.

Posledná aktualizácia vozidiel: 22. 9. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie