DP Bratislava: tramvaje Škoda 30T2 ForCity Plus

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
7516 10198 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(9/2015)
[7.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7517 10199 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(9/2015)
[7.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7518 10200 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(9/2015)
[7.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7519 10201 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(10/2015)
[7.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7520 10202 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(10/2015)
[7.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7521 10203 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(16.10.2015)
[9.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7522 10204 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(10/2015)
[9.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7523 10205 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(10/2015)
[8.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7524 10206 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(2015)
[8.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7525 10207 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(2015)
[8.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7526 10208 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(11/2015)
[9.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7527 10209 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(11/2015)
[8.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7528 10210 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(11/2015)
[12.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7529 10211 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(24.11.2015)
[12.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7530 10212 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(25.11.2015)
[15.1.2016]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 15 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (15) majú približný priemerný vek 7 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Jurajov dvor.

Posledná aktualizácia vozidiel: 14. 6. 2019.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie