DP Bratislava: autobusy

vozidlá z prevádzkarne: Vozovňa Krasňany, iba prevádzkové vozidlá vrátane služobných, autobusy

predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 19
  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BA-347LL 1512 4 Ikarus 283.01 1991
(1991)
[4/1991]
 
 
 
zobraziť
BL-761NZ 3415 1364
TK9N1XXB691SL5364
SOR BN 10,5 2009
(5/2009)
[5/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-269UV 3416 1468
TK9N1XXB691SL5468
SOR BN 10,5 2009
(12/2009)
[12/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-283UV 3417 1469
TK9N1XXB691SL5469
SOR BN 10,5 2009
(12/2009)
[12/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-143UU 3550 622
TK9N9XXB67LSL5622
SOR BN 9,5 2007
(12/2007)
[12/2007]
 
 
 
zobraziť
BA-429ZH 8011 67
TK9F8XXA8ALSL5067
SOR NB 18 City 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-602HU 8002 22517 Karosa B 732.20 1988
(1988)
[9/1988]
 
 
 
zobraziť
BA-806UT 8006 1240
TK9C1XX8681SL5240
SOR C 10,5 2008
(11/2008)
[11/2008]
 
 
 
zobraziť
BA-807UT 8007 1241
TK9C1XX8681SL5241
SOR C 10,5 2008
(11/2008)
[11/2008]
 
 
 
zobraziť
BA-805UT 8008 1237
TK9C1XX8681SL5237
SOR C 10,5 2008
(11/2008)
[11/2008]
 
 
 
zobraziť
BL-137RK 2401
VNE4024M100309433
Iveco Urbanway 10,5M 2017
(12/2017)
[14.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-039SC 2402
VNE4024M300309465
Iveco Urbanway 10,5M 2017
(12/2017)
[14.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-485SC 2403
VNE4024M000309469
Iveco Urbanway 10,5M 2017
(12/2017)
[14.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-471SC 2404
VNE4024M400309474
Iveco Urbanway 10,5M 2017
(12/2017)
[14.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-491SC 2405
VNE4024M300309479
Iveco Urbanway 10,5M 2017
(12/2017)
[16.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-484SC 2406
VNE4024MX00309480
Iveco Urbanway 10,5M 2018
(2018)
[17.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-023SC 2407
VNE4024M700309484
Iveco Urbanway 10,5M 2018
(2018)
[18.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-103SB 2408
VNE4024M600309489
Iveco Urbanway 10,5M 2018
(2018)
[14.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BT-343AK 8012
SUU341211LB022682
Solaris Urbino 18 IV 2020
(10.12.2020)
[12/2020]
 
 
 
zobraziť
predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 19
Vypísaných celkom 19 vozidiel, z toho:
  • historické/múzejné vozidlo: 1 vozidlo
  • v prevádzke: 12 vozidiel
  • odstavený (dočasne): 1 vozidlo
  • služobný: 5 vozidiel

Vypísané prevádzkové vozidlá (13) majú približný priemerný vek 6,2 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Krasňany.

Posledná aktualizácia vozidiel: 16. 6. 2021.
zobraziť aj vyradené vozidlá | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie