SAD Dunajská Streda: autobusy Karosa C 956.1076 Axer 12,8M

vozidlá z prevádzkarne: Dunajská Streda, iba prevádzkové vozidlá vrátane služobných, autobusy, výrobca: Karosa, nadtyp: C 956, typ: C 956.1076 Axer 12,8M

predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 2
  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
DS-763DA 7485
TMKC610763M007485
Karosa C 956.1076 Axer 12,8M 2003
(12/2003)
[12/2003]
 
 
 
zobraziť
DS-376BL 7758
TMKC610764M007758
Karosa C 956.1076 Axer 12,8M 2004
(3/2004)
[3/2004]
 
 
 
zobraziť
predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 2
Vypísané celkom 2 vozidlá, obe v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (2) majú približný priemerný vek 17,5 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Dunajská Streda.

Posledná aktualizácia vozidiel: 16. 10. 2020.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie