DP Bratislava: provozní autobusy Iveco Citelis

vozidlá z prevádzkarne: Vozovňa Petržalka

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BL-772UT 2331 321
VNEPS09D106000321
Iveco Citelis 12M 2008
(9/2009)
[9/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-219VK 2332 322
VNEPS09D106000322
Iveco Citelis 12M 2008
(9/2009)
[9/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-063UO 2334 325
VNEPS09D106000325
Iveco Citelis 12M 2008
(9/2009)
[9/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-571UU 2335 327
VNEPS09D106000327
Iveco Citelis 12M 2008
(9/2009)
[9/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-658UV 2336 328
VNEPS09D106000328
Iveco Citelis 12M 2008
(9/2009)
[9/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-715UT 2337 330
VNEPS09D106000330
Iveco Citelis 12M 2008
(9/2009)
[9/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-798UU 2338 331
VNEPS09D106000331
Iveco Citelis 12M 2008
(9/2009)
[9/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-083UO 2339 333
VNEPS09D106000333
Iveco Citelis 12M 2008
(9/2009)
[9/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-175UU 2341 336
VNEPS09D106000336
Iveco Citelis 12M 2008
(9/2009)
[9/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-340UT 2342 337
VNEPS09D106000337
Iveco Citelis 12M 2008
(9/2009)
[9/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-165UU 2343 342
VNEPS09D106000342
Iveco Citelis 12M 2008
(9/2009)
[9/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-501UN 2344 801
VNEPS09D106000801
Iveco Citelis 12M 2009
(9/2009)
[9/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-464UV 2345 802
VNEPS09D106000802
Iveco Citelis 12M 2009
(9/2009)
[9/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-272UU 2346 803
VNEPS09D106000803
Iveco Citelis 12M 2009
(9/2009)
[9/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-062UO 2347 41
VNEPS09D106000041
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-660UT 2348 42
VNEPS09D106000042
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-074UO 2351 45
VNEPS09D106000045
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-669UT 2352 46
VNEPS09D106000046
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-679UU 2353 48
VNEPS09D106000048
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-728UV 4001 49
VNEPS09D106000049
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-681UT 4003 53
VNEPS09D106000053
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-116US 4004 54
VNEPS09D106000054
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-667UT 4005 55
VNEPS09D106000055
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-727UR 4007 57
VNEPS09D106000057
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-094UO 4008 58
VNEPS09D106000058
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-505UN 4009 59
VNEPS09D106000059
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-408EZ 4010 60
VNEPS09D106000060
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 27 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 22 vozidiel
  • odstavený (dočasne): 5 vozidiel

Vypísané prevádzkové vozidlá (27) majú približný priemerný vek 14,4 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Petržalka.

Posledná aktualizácia vozidiel: 13. 5. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie