DP Bratislava: provozní autobusy SOR NB 18 City

vozidlá z prevádzkarne: Vozovňa Petržalka

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BA-746ZH 4221 63
TK9F8XXA8ALSL5063
SOR NB 18 City 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-749ZH 4222 64
TK9F8XXA8ALSL5064
SOR NB 18 City 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-387CP 4223 65
TK9F8XXA8ALSL5065
SOR NB 18 City 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-427ZH 4224 51
TK9F8XXA8ALSL5051
SOR NB 18 City 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-428ZH 4225 66
TK9F8XXA8ALSL5066
SOR NB 18 City 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-431ZH 4227 68
TK9F8XXA8ALSL5068
SOR NB 18 City 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-432ZH 4228 69
TK9F8XXA8ALSL5069
SOR NB 18 City 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-433ZH 4229 70
TK9F8XXA8ALSL5070
SOR NB 18 City 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-435ZH 4230 75
TK9F8XXA8ALSL5075
SOR NB 18 City 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-891ZJ 4231 71
TK9F8XXA8ALSL5071
SOR NB 18 City 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-906ZJ 4232 72
TK9F8XXA8ALSL5072
SOR NB 18 City 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-904ZJ 4233 76
TK9F8XXA8ALSL5076
SOR NB 18 City 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-587PM 4234 77
TK9F8XXA8ALSL5077
SOR NB 18 City 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-902ZJ 4235 78
TK9F8XXA8ALSL5078
SOR NB 18 City 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-901ZJ 4236 80
TK9F8XXA8ALSL5080
SOR NB 18 City 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-892ZJ 4237 82
TK9F8XXA8ALSL5082
SOR NB 18 City 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-895ZJ 4238 74
TK9F8XXA8ALSL5074
SOR NB 18 City 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-894ZJ 4239 79
TK9F8XXA8ALSL5079
SOR NB 18 City 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-893ZJ 4240 81
TK9F8XXA8ALSL5081
SOR NB 18 City 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-635JB 4247 488
TK9F8XXNPFLSL5488
SOR NB 18 City 2015
(2/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-661JB 4248 489
TK9F8XXNPFLSL5489
SOR NB 18 City 2015
(2/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-093JB 4249 490
TK9F8XXNPFLSL5490
SOR NB 18 City 2015
(2/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-032JB 4251 492
TK9F8XXNPFLSL5492
SOR NB 18 City 2015
(2/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-512JC 4252 493
TK9F8XXNPFLSL5493
SOR NB 18 City 2015
(2/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-491JC 4253 494
TK9F8XXNPFLSL5494
SOR NB 18 City 2015
(2/2015)
[3/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-273JE 4254 495
TK9F8XXNPFLSL5495
SOR NB 18 City 2015
(3/2015)
[3/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-467JD 4255 496
TK9F8XXNPFLSL5496
SOR NB 18 City 2015
(3/2015)
[3/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-049JX 4256 508
TK9F8XXNPFLSL5508
SOR NB 18 City 2015
(26.6.2015)
[30.6.2015]
 
 
 
zobraziť
BL-470JV 4257 509
TK9F8XXNPFLSL5509
SOR NB 18 City 2015
(26.6.2015)
[29.6.2015]
 
 
 
zobraziť
BL-344JX 4258 510
TK9F8XXNPFLSL5510
SOR NB 18 City 2015
(24.6.2015)
[29.6.2015]
 
 
 
zobraziť
BL-460JV 4259 511
TK9F8XXNPFLSL5511
SOR NB 18 City 2015
(24.6.2015)
[29.6.2015]
 
 
 
zobraziť
BL-813JV 4260 512
TK9F8XXNPFLSL5512
SOR NB 18 City 2015
(6/2015)
[30.6.2015]
 
 
 
zobraziť
BL-520KA 4261 523
TK9F8XXNPFLSL5523
SOR NB 18 City 2015
(7/2015)
[22.7.2015]
 
 
 
zobraziť
BL-901JZ 4262 524
TK9F8XXNPFLSL5524
SOR NB 18 City 2015
(7/2015)
[22.7.2015]
 
 
 
zobraziť
BL-508KA 4263 525
TK9F8XXNPFLSL5525
SOR NB 18 City 2015
(7/2015)
[22.7.2015]
 
 
 
zobraziť
BL-135KG 4264 526
TK9F8XXNPFLSL5526
SOR NB 18 City 2015
(21.8.2015)
[27.8.2015]
 
 
 
zobraziť
BL-460KG 4265 527
TK9F8XXNPFLSL5527
SOR NB 18 City 2015
(21.8.2015)
[27.8.2015]
 
 
 
zobraziť
BL-473KG 4266 528
TK9F8XXNPFLSL5528
SOR NB 18 City 2015
(21.8.2015)
[31.8.2015]
 
 
 
zobraziť
BL-599KG 4267 529
TK9F8XXNPFLSL5529
SOR NB 18 City 2015
(21.8.2015)
[31.8.2015]
 
 
 
zobraziť
BL-232KI 4268 530
TK9F8XXNPFLSL5530
SOR NB 18 City 2015
(21.8.2015)
[7.9.2015]
 
 
 
zobraziť
BL-468KI 4269 531
TK9F8XXNPFLSL5531
SOR NB 18 City 2015
(21.8.2015)
[29.9.2015]
 
 
 
zobraziť
BL-491KI 4270 532
TK9F8XXNPFLSL5532
SOR NB 18 City 2015
(21.8.2015)
[7.9.2015]
 
 
 
zobraziť
BL-228PS 4271 660
TK9F8XXNPHLSL5660
SOR NB 18 City 2017
(8/2017)
[18.9.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-137PM 4272 661
TK9F8XXNPHLSL5661
SOR NB 18 City 2017
(8/2017)
[18.9.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-260PS 4273 662
TK9F8XXNPHLSL5662
SOR NB 18 City 2017
(8/2017)
[19.9.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-251PS 4274 663
TK9F8XXNPHLSL5663
SOR NB 18 City 2017
(8/2017)
[18.9.2017]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 46 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 43 vozidiel
  • odstavený (dočasne): 3 vozidlá

Vypísané prevádzkové vozidlá (46) majú približný priemerný vek 8,9 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Petržalka.

Posledná aktualizácia vozidiel: 13. 5. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie