Mesto Bytča: autobusy Karosa

vozidlá z prevádzkarne: Technické služby mesta Bytča, iba prevádzkové vozidlá vrátane služobných, autobusy, výrobca: Karosa

Neboli nájdené žiadne vozidlá