Mesto Bytča: autobusy Karosa C 935

vozidlá z prevádzkarne: Technické služby mesta Bytča, iba prevádzkové vozidlá vrátane služobných, autobusy, výrobca: Karosa, nadtyp: C 935

Neboli nájdené žiadne vozidlá