DP mesta Košice: provozní vozidlá Solaris Urbino 18 III

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
AA-847HN 3904
SUU3412119B007261
Solaris Urbino 18 III 2009
(4/2022)
[11/2022]
 
 
 
zobraziť
KE-748ON 3905
SUU341211AB008985
Solaris Urbino 18 III 2010
(4/2022)
[10/2022]
 
 
 
zobraziť
Vypísané celkom 2 vozidlá, obe v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (2) majú približný priemerný vek 14,5 rokov.

Posledná aktualizácia vozidiel: 5. 6. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie