Blaguss Slovakia: provozní vozidlá Setra S 415 UL Business

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BL-643PB 83704
WKK63338113800508
Setra S 415 UL Business 2017
(6/2017)
[6/2017]
 
 
 
zobraziť
BL-641PB 83707
WKK63338113800511
Setra S 415 UL Business 2017
(6/2017)
[6/2017]
 
 
 
zobraziť
Vypísané celkom 2 vozidlá, obe v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (2) majú približný priemerný vek 6 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Ružomberok.

Posledná aktualizácia vozidiel: 22. 1. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie