Železničná spoločnosť Slovensko: provozní vozidlá Škoda 47E4

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
240 028-1 5870 Škoda 47E4 1968
(2002)
[2002]
 
 
 
zobraziť
240 030-7 5872 Škoda 47E4 1968
(2002)
[2002]
 
 
 
zobraziť
240 054-7 Škoda 47E4 1968
(2002)
[2002]
 
 
 
zobraziť
Vypísané celkom 3 vozidlá, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (3) majú približný priemerný vek 55 rokov.

Posledná aktualizácia vozidiel: 12. 3. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie