ELZA - Elektromontážny závod Bratislava: provozní užitkové vozy Škoda 706 RTH VNP

zoradené podľa prvej ŠPZ

Neboli nájdené žiadne vozidlá