ELZA - Elektromontážny závod Bratislava: provozní užitkové vozy Škoda 706 RTH VNP

zoradené podľa trakcie a posledného interného ev. č.

Neboli nájdené žiadne vozidlá