Slovak Lines: provozní vozidlá Iveco Crossway LE 12M

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BL-892FD 16562
VNESFR1620M016562
Iveco Crossway LE 12M 2013
 
[4/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-852FE 16574
VNESFR1520M016574
Iveco Crossway LE 12M 2013
 
[4/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-410FF 16583
VNESFR1520M016583
Iveco Crossway LE 12M 2013
 
[4/2013]
 
 
 
zobraziť
Vypísané celkom 3 vozidlá, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (3) majú približný priemerný vek 9 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Malacky.

Posledná aktualizácia vozidiel: 1. 5. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie