DP Bratislava: vozidlá Solaris Urbino 12 IV hydrogen

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
AA-533DS 2601
SUU24116EPB026825
Solaris Urbino 12 IV hydrogen 2023
(7/2023)
[8/2023]
 
 
 
zobraziť
AA-383DR 2602
SUU24116EPB026826
Solaris Urbino 12 IV hydrogen 2023
(7/2023)
[8/2023]
 
 
 
zobraziť
AA-403DR 2603
SUU24116EPB026827
Solaris Urbino 12 IV hydrogen 2023
(7/2023)
[8/2023]
 
 
 
zobraziť
AA-500DS 2604
SUU24116EPB026828
Solaris Urbino 12 IV hydrogen 2023
(7/2023)
[8/2023]
 
 
 
zobraziť
Vypísané celkom 4 vozidlá, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (4) majú približný priemerný vek 1 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Jurajov dvor.

Posledná aktualizácia vozidiel: 6. 5. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie