DP mesta Prešov: vozidlá SOR BN 10,5

zoradené podľa poslednej ŠPZ

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
PO-367HM 403 1366
TK9N1XXB691SL5366
SOR BN 10,5 2009
(8/2020)
[8/2020]
 
 
 
zobraziť
PO-376HM 402 1358
TK9N1XXB691SL5358
SOR BN 10,5 2009
(8/2020)
[8/2020]
 
 
 
zobraziť
PO-227HM 404 1453
TK9N1XXB691SL5453
SOR BN 10,5 2009
(8/2020)
[8/2020]
 
 
 
zobraziť
PO-340HK 407 1458
TK9N1XXB691SL5458
SOR BN 10,5 2009
(8/2020)
[8/2020]
 
 
 
zobraziť
PO-211HS 411 1454
TK9N1XXB691SL5454
SOR BN 10,5 2009
(2/2021)
[3/2021]
(11/2021)
11/2022
 
zobraziť
PO-236HM 406 1457
TK9N1XXB691SL5457
SOR BN 10,5 2009
(8/2020)
[8/2020]
(8/2022)
8/2022
 
zobraziť
PO-352HH 401 1269
TK9N1XXB681SL5269
SOR BN 10,5 2008
(8/2020)
[8/2020]
 
 
 
zobraziť
PO-275HS 410 1452
TK9N1XXB691SL5452
SOR BN 10,5 2009
(2/2021)
[4/2021]
(11/2021)
12/2021
 
zobraziť
PO-302HK 405 1455
TK9N1XXB691SL5455
SOR BN 10,5 2009
(8/2020)
[8/2020]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 9 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 6 vozidiel
  • vyradený: 3 vozidlá

Vypísané prevádzkové vozidlá (6) majú približný priemerný vek 14,2 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Šarišské Lúky.

Posledná aktualizácia vozidiel: 18. 12. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie