DP Bratislava: autobusy Karosa

zoradené podľa dopravcu a posledného interného ev. č.

predchádzajúce 1 2 3 nasledujúce predchádzajúce 1 2 3 nasledujúce celkom 282
  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BAA 56-93 1624 17526
TMKC73423HM017526
Karosa C 734.23 1987
(2/1987)
[2/1987]
(1994)
2/1995
 
zobraziť
? 1051 12065 Karosa B 732.00 1985
(1985)
[1985]
(9/1990)
9/1990
 
zobraziť
BA xx-xx ? 1385 Karosa C 734.00 1982
(2/1982)
[2/1982]
(1989?)
1989?
 
zobraziť
BA-851IS 1615 469
TMKK11914NM000469
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[12/1992]
(10/2012)
10/2012
[8/2013]
zobraziť
BAA 27-70 1007 3812 Karosa B 731.00 1982
(1982)
[1982]
(7/1989)
7/1989
 
zobraziť
BAA 03-37 1020 4050 Karosa B 731.00 1982
(30.12.1982)
[1/1983]
(3/1989)
3/1989
 
zobraziť
BA-859IS 1062II 25488 Karosa B 732.40 1989
 
[1989]
 
11/2007
 
zobraziť
1091 20377 Karosa B 732.20 1987
(1987)
[1987]
(1/1994)
1/1994
 
zobraziť
BA-844IS 1123 25469 Karosa B 732.40 1989
 
[1989]
 
3/2006
 
zobraziť
BAA 66-60 1200 7 Karosa C 744.20 1987
(30.11.1987)
[2.12.1987]
(1998)
2000
[6/2004]
zobraziť
BA-190FX 1201 18 Karosa C 744.24 1989
(6.3.1989)
[9.3.1989]
(2005)
2009
[12/2010]
zobraziť
BA-109FU 1301 460
TMKK11914NM000460
Karosa B 741.1914 1992
(12/1992)
[12/1992]
(2009)
1/2010
[3/2010]
zobraziť
BA-110FU 1306 464
TMKK11914NM000464
Karosa B 741.1914 1992
(12/1992)
[12/1992]
 
 
 
zobraziť
BB-390CH 4387 194
TMKK11936XM000194
Karosa B 941.1936 1999
(9/2009)
[9/2009]
(3/2010)
3/2010
[8/2011]
zobraziť
BB-712AO 4388 249
TMKK11964XM000249
Karosa B 941E.1964 1999
(9/2009)
[9/2009]
(3/2010)
3/2010
[8/2011]
zobraziť
BB-244AR 4389 277
TMKK11964YM000277
Karosa B 941E.1964 2000
(9/2009)
[9/2009]
(3/2010)
3/2010
[8/2011]
zobraziť
? 1600 6 Karosa C 734.00 1981
(10/1981)
[11/1981]
(1989)
5/1989
 
zobraziť
BA-470HI 1601 304
TMKK11908MM000304
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(6/2015)
3/2016
 
zobraziť
BA-276GJ 1602 312
TMKK11908MM000312
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(8/2010)
10/2010
[11/2010]
zobraziť
BA 07-45 1602 2808 Karosa ŠL 11.1307 T 1972
(22.3.1972)
[3/1972]
(1980)
1980
 
zobraziť
BA-419HI 1603 488
TMKK11914NM000488
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(3/2015)
8/2015
[2016]
zobraziť
BA-193LB 1604 478
TMKK11914NM000478
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(1/2013)
1/2013
[8/2013]
zobraziť
BA-237LB 1605 459
TMKK11914NM000459
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(2014)
7/2015
[2016]
zobraziť
BA-479HI 1606 483
TMKK11914NM000483
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(11/2016)
2017
 
zobraziť
BA-288GJ 1607 309
TMKK11908MM000309
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(2014)
7/2015
[2016]
zobraziť
BA 73-56 1607 Karosa C 734.00 1982
(1982)
[1982]
(1989)
3/1989
 
zobraziť
BA-322GJ 1608 507
TMKK11914NM000507
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
 
7/2015
[2016]
zobraziť
BA-689IS 1609 501
TMKK11914NM000501
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(2014)
7/2015
[2016]
zobraziť
BA-461LB 1610 499
TMKK11914NM000499
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(3/2015)
3/2016
[11.10.2019]
zobraziť
BA-614HU 1611 330
TMKK11908MM000330
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
 
3/2016
 
zobraziť
BA-445IJ 1612 315
TMKK11908MM000315
Karosa B 741 NGST 1991
(11/1991)
[11/1991]
(1/2014)
8/2014
 
zobraziť
BA-408FZ 1613 333
TMKK11908MM000333
Karosa B 741 NGST 1991
(1992)
[1/1992]
(2012)
1/2013
[8/2013]
zobraziť
BA-301GJ 1614 308
TMKK11908MM000308
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(2011)
2/2012
 
zobraziť
BA-128HB 1616 476
TMKK11914NM000476
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(2014)
7/2015
[2016]
zobraziť
BA-086HB 1617 340
TMKK11908MM000340
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(9/2016)
2016
[10.10.2019]
zobraziť
BA-521FF 1618 331
TMKK11908MM000331
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(4/2016)
2016
 
zobraziť
BAA 33-83 1618 11083 Karosa LC 735.00 1985
(3/1985)
[3/1985]
(4/1992)
4/1992
 
zobraziť
BA-125HB 1619 498
TMKK11914NM000498
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(2013)
6/2013
[8/2013]
zobraziť
BA-625LB 1620 337
TMKK11908MM000337
Karosa B 741 NGST 1991
 
[1991]
(9/2017)
3/2018
 
zobraziť
BA-326GJ 1621 480
TMKK11914NM000480
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(5/2015)
8/2015
[2016]
zobraziť
BA-143HB 1622 317
TMKK11908MM000317
Karosa B 741 NGST 1991
 
[1991]
(4/2015)
8/2015
[2016]
zobraziť
BAA 56-91 1622 17462 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(?)
2001
 
zobraziť
BA-447IJ 1623 301
TMKK11908MM000301
Karosa B 741 NGST 1991
 
[1991]
(6/2015)
3/2016
 
zobraziť
BA-327GJ 1624 338
TMKK11908MM000338
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(6/2013)
9/2013
[2013]
zobraziť
BA-278GJ 1625 294
TMKK11908MM000294
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[1/1992]
(2013?)
8/2015
[2016]
zobraziť
BL-521UT 1626 503
TMKK11914NM000503
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[12/1992]
(6/2019)
9/2019
 
zobraziť
BAA 60-04 1626 18386 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(2001)
2001
 
zobraziť
BAA 61-94 1627 18779 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[6/1987]
(2001)
11/2001
 
zobraziť
BA-728HU 1627 505
TMKK11914NM000505
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(6/2014)
3/2016
 
zobraziť
BL-478AM 1628 500
TMKK11914NM000500
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(2015)
2/2016
 
zobraziť
BA-841IS 1629 341
TMKK11908MM000341
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(12/2015)
2016
 
zobraziť
BA-583BK 1630 305
TMKK11908MM000305
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
 
3/2016
 
zobraziť
BAA 60-05 1630 18160 Karosa LC 736.22 1987
(5/1987)
[5/1987]
(2001)
2001
[200x]
zobraziť
BA-407FZ 1631 497
TMKK11914NM000497
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(21.11.2018)
11/2018
[10/2019]
zobraziť
BA-132HB 1632 670
TMKK11918SM000670
Karosa B 741 NGST 1995
(12/1995)
[1/1996]
(23.10.2020)
4/2022
 
zobraziť
BL-511US 1633 485
TMKK11914NM000485
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[1/1993]
(23.10.2020)
4/2022
 
zobraziť
BAA 85-52 1634 24242
TMKC73440KM024242
Karosa C 734.40 1989
(1989)
[2/1989]
(2001)
11/2001
 
zobraziť
BA-265GJ 1634 472
TMKK11914NM000472
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[12/1992]
(29.5.2020)
4/2022
 
zobraziť
BA-442IJ 1635 477
TMKK11914NM000477
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[12/1992]
(22.10.2020)
4/2022
 
zobraziť
BA-675IS 1636 466
TMKK11914NM000466
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(5/2018)
8/2018
 
zobraziť
BA-330GJ 1637 667
TMKK11918SM000667
Karosa B 741 NGST 1995
(12/1995)
[1/1996]
(22.10.2020)
4/2022
 
zobraziť
BT 55-53 1644 8821 Karosa ŠD 11.2040 1975
(30.4.1975)
[5/1975]
(2/1981)
2/1981
 
zobraziť
BT 67-75 1649 10665 Karosa ŠD 11.2040 T 1976
(10.3.1976)
[3/1976]
(1982)
1982
 
zobraziť
BL 82-02 1654 13168 Karosa ŠD 11.2040 T 1977
(24.2.1977)
[1977]
(1984)
1984
 
zobraziť
BL 84-03 1655 13465 Karosa ŠD 11.2040 T 1977
(14.4.1977)
[1977]
(1982)
1982
 
zobraziť
BL 95-94 1659 15959 Karosa ŠD 11.2040 T 1978
(14.3.1978)
[4/1978]
(11/1985)
11/1985
 
zobraziť
BL 97-87 1660 16253 Karosa ŠD 11.2040 1978
(18.4.1978)
[4/1978]
(11/1985)
11/1985
 
zobraziť
BA 20-25 1663 18999 Karosa ŠD 11.2040 T 1979
(3.4.1979)
[5/1979]
(11/1985)
11/1985
 
zobraziť
BA-052LB 1701 32145
TMKB21654NM032145
Karosa B 732 NGS 1992
(7/1992)
[7/1992]
(6/2011)
11/2011
 
zobraziť
BA-194LB 1702 32742 Karosa B 732 NGS 1993
 
[1993]
(2015)
9/2015
[2016]
zobraziť
BA-617HU 1704 25493
TMKB73240KM025493
Karosa B 732 NGS 1989
 
[1989]
(2/2015)
9/2015
[2016]
zobraziť
BA-857IS 1706 22669
TMKB73220JM022669
Karosa B 732 NGS 1988
(1988)
[9/1988]
(9/2015)
9/2015
 
zobraziť
BA-084HB 1707 31068 Karosa B 732 NGS 1991
 
[1991]
(2015)
9/2015
[2016]
zobraziť
BA-623LB 1708 25448 Karosa B 732 NGS 1989
 
[1989]
 
11/2015
[2016]
zobraziť
BA-332FT 1709 31132
TMKB73220MM031132
Karosa B 732 NGS 1991
 
[1991]
(2015)
9/2015
[2016]
zobraziť
BA-406HI 1710 31101
TMKB73220MM031101
Karosa B 732 NGS 1991
(6/1991)
[6/1991]
 
 
 
zobraziť
BA-135HB 1711 32156
TMKB21654NM032156
Karosa B 732 NG 1992
(1992)
[7/1992]
(9/2009)
12/2009
[4/2010]
zobraziť
BA-145HB 1713 25105 Karosa B 732 NG 1989
(1989)
[5/1989]
(10/2009)
12/2009
 
zobraziť
BA-748FL 1716 31137 Karosa B 732 NG 1991
(1991)
[5/1991]
(2009)
12/2009
 
zobraziť
BAA 92-73 2118 25471 Karosa B 732.40 1989
(7/1989)
[7/1989]
(9/1998)
9/1998
 
zobraziť
BAB 14-08 2129 28507 Karosa B 732.1652 1990
(1990)
[1990]
(8/1998)
8/1998
 
zobraziť
BA-971HAII 2141II 25457
TMKB73240KM025457
Karosa B 732.40 1989
(6/1989)
[6/1989]
(2007)
2007
 
zobraziť
BAB 39-27 2215 322
TMKK11908MM000322
Karosa B 741.1908 1991
(1/1992)
[1/1992]
(2001)
2003
[2003]
zobraziť
BA-916HH 2602 324
TMKK11908MM000324
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(2012)
1/2013
[8/2013]
zobraziť
BA-092HI 2603 325
TMKK11908MM000325
Karosa B 741 NGST 1991
 
[1991]
 
2/2013
[8/2013]
zobraziť
BA-039HI 2604 336
TMKK11908MM000336
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[1/1992]
(2011)
2/2012
 
zobraziť
BA-190HI 2605 335
TMKK11908MM000335
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
 
8/2012
[8/2013]
zobraziť
BA-184HI 2606 321
TMKK11908MM000321
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(6/2015)
10/2015
[2016]
zobraziť
BA-454HI 2607 327
TMKK11908MM000327
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(5/2017)
5/2017
 
zobraziť
BA-621LM 2608 323
TMKK11908MM000323
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
 
2/2012
 
zobraziť
BA-298HI 2609 318
TMKK11908MM000318
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(6/2011)
6/2011
[6/2011]
zobraziť
BA-976HA 2610 475
TMKK11914NM000475
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(12/2010)
2/2011
[6/2011]
zobraziť
BA-670FX 2611 491
TMKK11914NM000491
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(6/2015)
10/2015
[2016]
zobraziť
BA-273GJ 2612 298
TMKK11908MM000298
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(2/2013)
3/2013
[8/2013]
zobraziť
BA-087HB 2613 496
TMKK11914NM000496
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(9/2010)
1/2012
 
zobraziť
BA-983HA 2614 342
TMKK11908MM000342
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[12/1991]
(12/2011)
2/2012
 
zobraziť
BA-293HI 2615 296
TMKK11908MM000296
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[1/1992]
(4/2014)
3/2015
[2016]
zobraziť
BA-304HI 2616 490
TMKK11914NM000490
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(5/2014)
3/2015
[2016]
zobraziť
BA-411HI 2617 295
TMKK11908MM000295
Karosa B 741 NGST 1991
 
[1991]
(2014)
3/2015
[2016]
zobraziť
BA-410HI 2618 297
TMKK11908MM000297
Karosa B 741 NGST 1991
(1991)
[1/1992]
(2/2013)
3/2013
[8/2013]
zobraziť
predchádzajúce 1 2 3 nasledujúce predchádzajúce 1 2 3 nasledujúce celkom 282
Vypísaných celkom 100 vozidiel, z toho:
  • zošrotovaný: 41 vozidiel
  • vyradený: 39 vozidiel
  • predaný inému dopravcovi: 10 vozidiel
  • vyradený, existuje vrak: 8 vozidiel
  • historické/múzejné vozidlo: 2 vozidlá

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Vozovňa Jurajov dvor: 63 vozidiel
  • Vozovňa Trnávka: 30 vozidiel
  • Vozovňa Petržalka: 3 vozidlá
Posledná aktualizácia vozidiel: 10. 5. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie