DP Bratislava: tramvaje Pragoimex

zoradené podľa dopravcu a posledného interného ev. č.

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
7703II 53 Pragoimex T3P.VarCB3 2005
(7/2006)
[7/2006]
 
 
 
zobraziť
7704II 54 Pragoimex T3P.VarCB3 2005
(7/2006)
[7/2006]
 
 
 
zobraziť
7706II 64 Pragoimex T3P.VarCB3 2006
(4/2007)
[4/2007]
 
 
 
zobraziť
7717II 79 Pragoimex T3P.VarCB3 2007
(7/2007)
[7/2007]
 
 
 
zobraziť
7718II 80 Pragoimex T3P.VarCB3 2007
(7/2007)
[7/2007]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 5 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (5) majú približný priemerný vek 16 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Jurajov dvor.

Posledná aktualizácia vozidiel: 25. 12. 2021.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie