SAD Trenčín: autobusy Karosa C 734

autobusy, výrobca: Karosa, nadtyp: C 734, zoradené podľa dopravcu a posledného interného ev. č.

predchádzajúce 1 2 3 nasledujúce celkom 298
  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
TN 8x-xx 12566 Karosa C 734.00 1985
(8/1985)
[8/1985]
(1996?)
1996?
 
zobraziť
PX 59-39 10795 Karosa C 734.00 1985
(2/1985)
[2/1985]
(199x)
199x
 
zobraziť
PX 56-44 7996 Karosa C 734.00 1984
(31.3.1984)
[4/1984]
 
1994
 
zobraziť
TN 74-48 2615 Karosa C 734.00 1982
 
[1982]
 
1990
 
zobraziť
PX 58-31 9628 Karosa C 734.00 1984
(10/1984)
[10/1984]
(?)
?
 
zobraziť
TN-716AM 27036
TMKC73440KM027036
Karosa C 734.40 ?
(1990)
[1990]
(12/2009)
12/2009
 
zobraziť
TN 71-76 Karosa C 734.00 1981
 
[1981]
 
?
 
zobraziť
PX 56-95 1443 Karosa C 734.00 1982
(3/1982)
[3/1982]
(200x)
200x
 
zobraziť
PX 51-18 Karosa C 734.00 1982
 
[1982]
(6/2002)
6/2002
 
zobraziť
NM-582AJ 6538 Karosa C 734.00 1983
(1983)
[1983]
(11/2003)
11/2003
 
zobraziť
PX 54-43 6259 Karosa C 734.00 1983
(1983)
[1983]
(8/2003)
8/2003
 
zobraziť
PX 54-16 5851 Karosa C 734.00 1983
(8/1983)
[8/1983]
(6/2002)
6/2002
 
zobraziť
PB-214AC 5875 Karosa C 734.00 1983
(?)
[?]
(200x)
200x
 
zobraziť
TN 79-49 Karosa C 734.00 1983
 
[1983]
 
?
 
zobraziť
IL-273AS 6027 Karosa C 734.00 1983
(1983)
[1983]
(7/2010)
7/2010
 
zobraziť
TN-710BP
134000551998
Karosa C 734.00 1983
(3/2005)
[3/2005]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
PX 55-58 7339 Karosa C 734.00 1984
(1/1984)
[1/1984]
(2001)
2001
 
zobraziť
PX 58-57 9999 Karosa C 734.03 1984
(11/1984)
[11/1984]
 
?
 
zobraziť
IL-754AT 10077 Karosa C 734.03 1984
(11/1984)
[11/1984]
(2/2008)
2/2008
 
zobraziť
TN 84-36 9482 Karosa C 734.00 1984
(9/1984)
[9/1984]
 
?
 
zobraziť
TN-583BO 9879 Karosa C 734.00 1984
(1984)
[1984]
(3/2005)
3/2005
 
zobraziť
NM-587AJ 8022 Karosa C 734.00 1984
(1984)
[1984]
(1/2006)
1/2006
 
zobraziť
TN 8x-xx Karosa C 734.00 1984
(11/1984)
[11/1984]
(1994)
1994
 
zobraziť
NM-877AN 7697 Karosa C 734.00 1984
(1984)
[1984]
(1/2005)
1/2005
 
zobraziť
IL-271AS 7648 Karosa C 734.00 1984
(29.2.1984)
[3/1984]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
IL-269AS 7981 Karosa C 734.00 1984
(1984)
[1984]
(2005)
2005
 
zobraziť
PX 55-80 7532 Karosa C 734.00 1984
(2/1984)
[2/1984]
(6/2002)
6/2002
 
zobraziť
PU-192AH 9376 Karosa C 734.00 1984
(9/1984)
[9/1984]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
PX 55-59 7408 Karosa C 734.00 1984
(1/1984)
[1/1984]
(12/2002)
12/2002
 
zobraziť
TN-715BP
134000341997
Karosa C 734.00 1984
(3/2005)
[3/2005]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
PX 59-38 10868 Karosa C 734.00 1985
 
[1985]
 
3/2010
 
zobraziť
PX 56-44II 11993 Karosa C 734.03 1985
(1994?)
[1994?]
(2003)
2003
 
zobraziť
PB-411AS 10689 Karosa C 734.00 1985
(2/1985)
[2/1985]
(1/2006)
1/2006
 
zobraziť
PX 59-32 10765 Karosa C 734.00 1985
 
[1985]
 
2004
 
zobraziť
PB-464AS 12728 Karosa C 734.00 1985
(9/1985)
[9/1985]
(2/2008)
2/2008
 
zobraziť
NM-442AM 10661 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(200x)
200x
 
zobraziť
NM-879AN 13718 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(11/2006)
11/2006
 
zobraziť
NM-904AN 10653 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(200x)
200x
 
zobraziť
IL-347AF 12912 Karosa C 734.00 1985
(9/1985)
[9/1985]
(4/2009)
4/2009
 
zobraziť
IL-266AS 10517 Karosa C 734.00 1985
(1/1985)
[1/1985]
(6/2005)
6/2005
 
zobraziť
IL-984AS 12754 Karosa C 734.00 1985
(9/1985)
[9/1985]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
IL-265AS 10540 Karosa C 734.00 1985
(1/1985)
[1/1985]
(12/2005)
12/2005
 
zobraziť
PX 62-46 13652 Karosa C 734.00 1985
(12/1985)
[12/1985]
(2001)
2001
 
zobraziť
PU-829AM 13821 Karosa C 734.00 1985
(1/1986)
[1/1986]
(4/2006)
4/2006
 
zobraziť
PX 62-24 13538 Karosa C 734.00 1985
(12/1985)
[12/1985]
(12/2004)
12/2004
 
zobraziť
PU-431AI 12669 Karosa C 734.03 1985
(1985)
[1985]
(10/2006)
10/2006
 
zobraziť
PX 61-02 11211 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(12/2002)
12/2002
 
zobraziť
PX 59-65 10787 Karosa C 734.00 1985
(2/1985)
[2/1985]
(?)
?
 
zobraziť
PU-917AL 10873 Karosa C 734.00 1985
(2/1985)
[2/1985]
(1/2006)
1/2006
 
zobraziť
PX 59-27 10707 Karosa C 734.00 1985
(2/1985)
[2/1985]
(9/2004)
9/2004
 
zobraziť
PB-221AC 13510 Karosa C 734.00 1985
(12/1985)
[12/1985]
(12/2005)
12/2005
 
zobraziť
NM-582AJII 16021
TMKC73422GM016021
Karosa C 734.22 1986
(11/2003)
[11/2003]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
TN-633AM 17113
TMKC73423GM017113
Karosa C 734.23 1986
(1986)
[1986]
(7/2005)
7/2005
 
zobraziť
TN-631AM 17103
TMKC73423GM017103
Karosa C 734.23 1986
(12/1986)
[12/1986]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
TN-632AM 17187
TMKC73423GM017187
Karosa C 734.23 1986
(1986)
[1986]
(2/2008)
2/2008
 
zobraziť
TN-634AM 17109
TMKC73423GM017109
Karosa C 734.23 1986
(1986)
[1986]
(200x)
200x
 
zobraziť
TN-584BO 15728 Karosa C 734.00 1986
(1986)
[1986]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
NM-445AM 15669 Karosa C 734.00 1986
(1986)
[1986]
(12/2006)
12/2006
 
zobraziť
NM-443AM 16142 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1986]
(12/2002)
12/2002
 
zobraziť
NM-453AM 16335 Karosa C 734.20 1986
(10/1986)
[10/1986]
(2/2009)
8/2009
 
zobraziť
NM-880AN 16038 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1986]
(3/2005)
3/2005
 
zobraziť
NM-881AN 17161 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1986]
(1/2006)
1/2006
 
zobraziť
NM-903AN 15726 Karosa C 734.03 1986
(8/1986)
[8/1986]
(200x)
200x
 
zobraziť
PX 65-44 16230 Karosa C 734.20 1986
(10/1986)
[10/1986]
(2002)
2002
 
zobraziť
IL-981AS 16305 Karosa C 734.20 1986
(10/1986)
[10/1986]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
IL-976AS 16265 Karosa C 734.20 1986
(11/1986)
[11/1986]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
PX 63-34 14456 Karosa C 734.00 1986
(3/1986)
[3/1986]
(7/2004)
7/2004
 
zobraziť
PX 65-76 16514 Karosa C 734.20 1986
(11/1986)
[11/1986]
(2002)
2002
 
zobraziť
IL-977AS 13824 Karosa C 734.00 1986
(1/1986)
[1/1986]
(12/2005)
12/2005
 
zobraziť
IL-086AT 16368 Karosa C 734.20 1986
(10/1986)
[10/1986]
(3/2010)
3/2010
 
zobraziť
PU-434AI 16404 Karosa C 734.20 1986
(10/1986)
[10/1986]
(200x)
200x
 
zobraziť
PB-218AC 16403 Karosa C 734.20 1986
(10/1986)
[10/1986]
(200x)
200x
 
zobraziť
PU-028AN 16072 Karosa C 734.20 1986
(10/1986)
[10/1986]
(1/2006)
1/2006
 
zobraziť
PU-010AN 16172 Karosa C 734.20 1986
(31.10.1986)
[11/1986]
(2/2008)
2/2008
 
zobraziť
PU-009AN 16414 Karosa C 734.20 1986
(31.10.1986)
[11/1986]
(2/200808)
2/2008
 
zobraziť
PX 65-08 15864 Karosa C 734.03 1986
(1986)
[1986]
(6/2004)
6/2004
 
zobraziť
PX 65-04 15814 Karosa C 734.03 1986
(1986)
[1986]
(?)
?
 
zobraziť
PU-008AN 16290 Karosa C 734.20 1986
(10/1986)
[10/1986]
(10/2006)
10/2006
 
zobraziť
PB-238AC 16340 Karosa C 734.20 1986
(10/1986)
[10/1986]
(2002)
2002
 
zobraziť
PX 64-95 16440 Karosa C 734.20 1986
(10/1986)
[10/1986]
(?)
?
 
zobraziť
PX 65-72 16525 Karosa C 734.20 1986
(11/1986)
[11/1986]
(?)
?
 
zobraziť
PX 65-71 16528 Karosa C 734.20 1986
(11/1986)
[11/1986]
(?)
?
 
zobraziť
TN-721AMII 17156 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1986]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
PU-288AN
134001451997
Karosa C 734.20 1986
(2/2005)
[2/2005]
(2009)
2009
 
zobraziť
NM-893AN 18266 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(11/2006)
11/2006
 
zobraziť
PB-394AT 19863
TMKC73420HM019863
Karosa C 734.20 1987
(11/1987)
[11/1987]
(2/2010)
2/2010
 
zobraziť
TN-692BP 18458
TMKC73423HM018458
Karosa C 734.23 1987
(1/2005)
[1/2005]
(8/2009)
8/2009
[2009]
zobraziť
TN-651AM 19489
TMKC73424HM019489
Karosa C 734.24 1987
(10/1987)
[10/1987]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
TN-648AM 19496
TMKC73420HM019496
Karosa C 734.20 1987
(10/1987)
[10/1987]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
TN-646AM 19289
TMKC73423HM019289
Karosa C 734.23 1987
(8/1987)
[8/1987]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
TN-645AM 19236
TMKC73423HM019236
Karosa C 734.23 1987
(1987)
[1987]
(10/2006)
10/2006
 
zobraziť
TN-647AM 19488
TMKC73424HM019488
Karosa C 734.24 1987
(10/1987)
[10/1987]
(200x)
200x
 
zobraziť
TN-641AM 18731
TMKC73423HM018731
Karosa C 734.23 1987
(1987)
[1987]
(1/2006)
1/2006
 
zobraziť
TN-640AM 18496
TMKC73423HM018496
Karosa C 734.23 1987
(1987)
[1987]
(1/2006)
1/2006
 
zobraziť
TN-635AM 17383
TMKC73423HM017383
Karosa C 734.23 1987
(1987)
[1987]
(1/2005)
1/2005
 
zobraziť
TN-658AM 20546
TMKC73424HM020546
Karosa C 734.24 1987
(1987)
[1987]
(10/2006)
10/2006
 
zobraziť
TN-661AM 20574
TMKC73424HM020574
Karosa C 734.24 1987
(1/1988)
[1/1988]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
TN-662AM 20570
TMKC73424HM020570
Karosa C 734.24 1987
(1/1988)
[1/1988]
(200x)
200x
 
zobraziť
NM-575AJ 19586
TMKC73420HM019586
Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(7/2004)
7/2004
 
zobraziť
NM-588AJ 18517 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(11/2006)
11/2006
 
zobraziť
predchádzajúce 1 2 3 nasledujúce celkom 298
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Zoradiť výpis podľa:

Rýchle vyhľadávanie